Dietistenhet barn

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - fre 08:00 - 12:00

Rondvägen 10

Plan 1

Östra sjukhuset

416 50 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Östra sjukhuset. Vägbeskrivning: Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se - Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster för att:

Vi vänder oss till dig som är patient vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus och som är under 18 år.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver du be din barnläkare på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus att skicka en remiss till dietistenheten med en beskrivning av dina besvär och varför du är i behov av nutritionsbehandling.

Vid ditt besök hos oss

Du behöver inte anmäla ditt besök, vi kommer och hämtar dig utanför vår mottagning på plan 1.

Vi som arbetar här

Vi är legitimerade dietister.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Maria Andrén Hammarstrand, vårdenhetschef
Telefon: 0700 - 82 41 64
E-post: E-postadress 

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Maria Andrén Hammarstrand, vårdenhetschef
Telefon: 0700 - 82 41 64
E-post: E-postadress

Evelina Nilsson, t f sektionsledare
Telefon: 031 - 343 61 27
E-post: E-postadress