Medicinmottagning barn

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
1/9 t o m 31/5 mån - fre 07:30 - 17:00
1/6 t o m 31/8 mån - fre 07:30 - 13:00

Rondvägen 10

Specialistmottagningar, Plan 1

mellan målpunkt B och C

416 50 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Östra sjukhuset. Vägbeskrivning: Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se - Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

På medicinmottagning barn utreder och behandlar vi barn och ungdomar upp till 18 år med medfödda metabola sjukdomar och tuberkulos. 

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral, barnmottagning, flyktingmottagning eller annan läkare skriver en remiss till oss. 

Vi tar också emot barn och ungdomar där något värde har varit för högt på PKU provet.

Observera att vi inte tar emot remisser för allmänna medicinska frågor utan endast för tuberkulos och medfödda metabola sjukdomar. 

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns bland annat undersköterska, barnsjuksköterska, lungläkare och metabolläkare. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Karin Åhman, vårdenhetschef
Telefon: 0700-825351
E-post: 

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Karin Åhman, vårdenhetschef
Telefon: 0700825351 
E-post: