Obesitascentrum (Runda barn)

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
1/9 t o m 31/5 mån - fre 07:30 - 17:00
21/12 t o m 5/1 mån - fre 07:30 - 13:00

Vitaminvägen 21

Plan 1

Östra sjukhuset

416 50 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Östra sjukhuset. Vägbeskrivning: Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se - Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Vi tar emot dig som lider av extrem fetma och är under 18 år. 

Söka vård hos oss

Till oss kommer du via remiss från barnmedicinsk mottagning eller annan sjukvårdande instans.

Dig över 18 år hänvisar vi till vår mottagning för vuxna.

Vid ditt besök hos oss

I första hand arbetar vi med livsstilsförändringar för hela familjen, avseende kost, motion och beteende. Vi använder oss även till viss del av kognitiv beteende terapi och pulverkostbehandling. För dig som har nedsatt sockertolerans används särskilda läkemedel.

Här kan du få mer information:

Papegojan Dunder ger barn information om hur ett besök på sjukhuset går till

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns olika yrkeskategorier som till exempel dietist, sjuksköterska, läkare, psykolog och fysioterapeut. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Marie Hallman, vårdenhetschef
Telefon: 031-343 5676, 0700-822629
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Marie Hallman, vårdenhetschef
Telefon: 031-343 5676, 0700-822629
E-post: E-postadress

Jovanna Dahlgren, medicinskt ansvarig
Telefon: 0702 - 75 02 33
E-post: