Avdelning 309 Neonatal

Östra sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - sön dygnet runt
BESÖKSTIDER
mån - sön 13:00 - 19:00

Diagnosvägen 15

Plan 1

Östra sjukhuset

416 50 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Östra sjukhuset.Vägbeskrivning: Avfart Torpamotet från E20.Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se - Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Vi tar emot dig och ditt barn som fötts för tidigt eller varit sjukt under nyföddhetsperioden och som inte kräver intensivvård. 

Din vistelse hos oss

Hos oss får ditt barn växa till sig, lära sig att äta och samspela med dig som förälder. 

Ni kan även få komma hit efter att ni intensivvårdats på Avdelning 316 Neonatal

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns olika yrkeskategorier som till exempel barnsköterska, undersköterska, sjuksköterska och barnsjuksköterska.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Ingrid Persson, verksamhetsassistent
Telefon: 031 - 343 51 38
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för avdelningen

Jessica Stenqvist, tf vårdenhetschef 
Telefon: 031 - 342 10 00
E-post: 

Karin Sävman, medicinskt ansvarig