Neonatal sjukvård i hemmet

Östra sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - sön dygnet runt

Journalvägen 14

plan 2

Östra sjukhuset

416 50 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Östra sjukhuset.Vägbeskrivning: Avfart Torpamotet från E20.Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se - Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Vi vänder oss till dig och ditt barn som fötts för tidigt och behöver stöd och hjälp i hemmet. Vårt mål är att du som förälder ska kunna vårda ditt nyfödda barn hemma med stöd av personal från neonatalavdelningen. 

Söka vård hos oss

För att få vård hos oss behöver barnet ha uppnått en gestationsålder av ca 34 veckor och väga ca 1700 g. Barnet ska ha en stabil andning och cirkulation (inga apneér eller bradycardier) under 1 vecka innan överföring. Barnet ska även kunna hålla en normal kroppstemperatur utan extra hjälp och ha en kvarstående vårdtid som förväntas överstiga minst en vecka. Extra syrgastillförsel är inget hinder för hemsjukvård.

Som patient hos oss

Vi strävar efter att minska separationen mellan föräldrar och barn. Föräldrarna ska vara barnet primära vårdare. Målet är att föräldrar ska kunna vårda sitt nyfödda barn i hemmet med stöd och hjälp av personal från neonatalavdelningen. Hemsjukvård är ett erbjudande, inte ett tvång.

Barn som vårdas i hemsjukvården är fortfarande inskrivna inom neonatalverksamheten och har samma rättigheter som övriga inneliggande barn när det gäller till exempel rätt till tillfällig föräldrapenning och fortsatt kuratorskontakt.

Syftet med vård i hemmet är att underlätta anknytningen genom att i hemmiljö successivt avveckla stödet från sjukvården. Ge familjen möjlighet till ett normalt familjeliv tidigare än vid sjukhusvård. Minska risken för sjukhusspridda infektioner. Öka andelen exklusivt ammade barn.

Denna vård kan ske i hemmet:

  • Vägning
  • Råd och observation angående matning
  • Provtagning
  • Ljusbehandling
  • Hjälp vid syrgasbehandling
  • Övriga problem som kan uppstå

Vi som arbetar här

Hos oss finns barnsjuksköterska. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Ingrid Persson, verksamhetsassistent
Telefon: 031 - 343 51 38
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Ola Hafström, verksamhetschef
Telefon: 031 - 343 71 16
E-post: E-postadress