Neonatalmottagning

Östra sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - fre 08:15 - 12:00
mån - fre 12:45 - 15:00

Journalvägen 14

plan 2

Östra sjukhuset

416 50 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Östra sjukhuset. Vägbeskrivning: Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se - Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Vi tar emot ditt barn som fötts för tidigt eller varit sjukt under nyföddhetsperioden. Här utför vi uppföljning och kontroller.

Vid ditt besök hos oss

Vårt mål är att vara familjens länk mellan sjukhuset och livet hemma som nybliven småbarnsfamilj. 

Vi har en läkarmottagning där främst barn som fötts mycket för tidigt, eller varit kritiskt sjuka, följs upp enligt ett nationellt uppföljningsprogram. Till detta program är även psykolog, sjukgymnast och barnsjuksköterska kopplade. 

Vi har också en sjuksköterskemottagning med till exempel viktuppföljning, rådgivning, provtagning, vaccinationer och möjlighet till extra stöd för familjer som genomgått en komplicerad nyföddhetsperiod. 

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel barnskötare, sjuksköterska och läkare. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Karin Sävman, verksamhetsansvarig läkare

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Karin Sävman, verksamhetsansvarig läkare