Verksamhet Neurologi-Psykiatri-Habilitering

Området inrymmer neurologi, habilitering, barn- och ungdomspsykiatri (BUP), arbetsterapi, barnlogopedi samt sjukgymnastik.

Mottagningar

 • Akutavdelning barn- och ungdomspsykiatri

  BUP har en akutmottagning och akutvårdsavdelning som ligger på Östra sjukhuset i Göteborg. Hit kan du som är yngre än 18 år vända dig om du har behov av akuta psykiatriska insatser på kvällar, nätter och helger.

 • Anorexi-Bulimimottagning

  Vi utreder och behandlar dig som är yngre än 25 år och har en allvarlig ätstörning. 

 • Arbetsterapi barn

  Vi tar emot alla barn och ungdomar upp till 18 år inom barnsjukhuset som har behov av arbetsterapeut.

 • Barnneuropsykiatri - BNK

  BNK är en specialiserad verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar upp till 18 år med omfattande neuropsykiatriska utvecklingsavvikelser och funktionsnedsättningar. Du kan till exempel ha problem i kontakten med andra barn och vuxna, försenad utveckling av språk och inlärningsförmåga, problem med koncentration, rastlöshet, impulskontroll och humörreglering. Vi tar emot barn och ungdomar från hela landet. Vi genomför komplexa tvärprofessionella teamutredningar och psykopedagogiska behandlingsinsatser. Forskning och utveckling av utredning och behandling är en del av verksamheten.

 • BUP Barnahuset

  Vi vänder oss till dig under 18 år som misstänks vara/har varit utsatt för sexuella övergrepp eller fysisk misshandel. Vi samarbetar med socialtjänst, polis, åklagare och sjukvård. 

 • BUP Specialmottagning

  Vi utreder och behandlar dig som är yngre än 18 år med tvångssyndrom/OCD, bipolära tillstånd, psykotiska tillstånd eller selektiv mutism. Vi behandlar även svåra tics/Tourettes syndrom, dysmorfofobi och trichotillomani. 

 • BUP-mottagning Frölunda

  Vi vänder oss till dig under 18 år med psykiska symtom och funktionsnedsättningar som exempelvis ångest, depression, impulsivitet och utagerande beteende, koncentrationssvårigheter, sociala samspelssvårigheter, tvångsmässiga beteenden och ätstörningar. 

 • BUP-mottagning Gamlestaden

  Vi vänder oss till dig under 18 år med psykiska symtom och funktionsnedsättningar som exempelvis ångest, depression, impulsivitet och utagerande beteende, koncentrationssvårigheter, sociala samspelssvårigheter, tvångsmässiga beteenden och ätstörningar. 

 • BUP-mottagning Hisingen

  Vi vänder oss till dig under 18 år med psykiska symtom och funktionsnedsättningar som exempelvis ångest, depression, impulsivitet och utagerande beteende, koncentrationssvårigheter, sociala samspelssvårigheter, tvångsmässiga beteenden och ätstörningar. 

 • BUP-mottagning Kungshöjd

  Vi vänder oss till dig under 18 år med psykiska symtom och funktionsnedsättningar som exempelvis ångest, depression, impulsivitet och utagerande beteende, koncentrationssvårigheter, sociala samspelssvårigheter, tvångsmässiga beteenden och ätstörningar. 

 • BUP-mottagning Partille

  Vi vänder oss till dig under 18 år med psykiska symtom och funktionsnedsättningar som exempelvis ångest, depression, impulsivitet och utagerande beteende, koncentrationssvårigheter, sociala samspelssvårigheter, tvångsmässiga beteenden och ätstörningar. 

 • BUP-Mottagning Öckerö

  Vi vänder oss till dig under 18 år med psykiska symtom och funktionsnedsättningar som exempelvis ångest, depression, impulsivitet och utagerande beteende, koncentrationssvårigheter, sociala samspelssvårigheter, tvångsmässiga beteenden och ätstörningar. 

 • DART

  Vi vänder oss till dig med funktionsnedsättning som behöver kommunikationsstöd på specialistnivå. Vi är ett kommunikations- och dataresurscenter som arbetar med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), kommunikativa rättigheter och tillgänglighet för barn, ungdomar och vuxna.

 • Flyktingbarnteam

  Vi vänder oss till dig under 18 år som har fysiska och psykiska symtom som kan ha koppling till migration och flyktingskap.

 • Fysioterapi barn

  Vi tar emot alla barn och ungdomar upp till 18 år inom barnsjukhuset som har behov av fysioterapeut.

 • Logopedimottagning barn och ungdom

  Vi vänder oss till dig under 18 år med kommunikations-, språk- och talstörning eller ät- och sväljsvårigheter. Vi utreder också läs- och skrivsvårigheter.

 • Neurologmottagning barn

  Vi tar emot dig under 18 år som har eller behöver utredas för en neurologisk sjukdom.

Avdelningar

 • Anorexi-Bulimi slutenvårdavdelning och dagvårdsenhet

  Vi tar emot dig upp till 25 år med en allvarlig ätstörning där andra behandlingsinsatser inte erbjuder tillräckligt stöd. Vi erbjuder vård till dig som behöver en period med förstärkt stöd eller vård dygnet runt.

 • BUP korttidsvårdsavdelning Slottis

  Vi tar emot dig under 18 år med psykiatriska problem som kräver intensiva resurser. De vanligaste diagnoserna är ätstörning, autismspektrumtillstånd och ångesttillstånd.

 • Regionhabilitering - Habilitering

  Vi på Regionhabiliteringen träffar barn och ungdomar under 18 år med neurologiska funktionsnedsättningar och som har behov av specialiserad habilitering eller rehabilitering. Vi är en del av Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. 


Senast uppdaterad: 2018-06-20 15:34