Verksamhet Neurologi-Psykiatri-Habilitering

Området inrymmer neurologi, habilitering, barn- och ungdomspsykiatri (BUP), arbetsterapi, barnlogopedi samt sjukgymnastik.

Mottagningar

Avdelningar