Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Läs mer här

Anhörig- och närståendegrupper vid ätstörning

I ätstörningsbehandling kan det vara till stor hjälp för föräldrar och andra närstående att få råd och stöd kring sin roll och sitt förhållningssätt. Ett framgångsrikt och uppskattat sätt att genomföra detta är att erbjuda deltagande i grupp med andra närstående eller anhöriga. Här kan man få ta del av information om ätstörningar och om behandling och förhållningssätt, och man kan även delta i diskussioner och erfarenhetsutbyte med andra i liknande situation.

Vid anorexi-bulimimottagningen finns två olika sådana grupper.

Närståendegrupp erbjuds patienter och deras närstående under tiden patienten är i behandling på Anorexi-Bulimi dagvårdsenhet eller slutenvårdsavdelning. Till närståendegruppen är patienter och närstående välkomna antigen tillsammans eller var för sig. Närstående kan vara föräldrar, partners, syskon, kompisar eller andras viktiga stödpersoner i patientens liv.

Anhöriggrupp erbjuds föräldrar till patienter under 18 år som är i behandling vid Anorexi-Bulimi mottagning eller dagvårdsenhet. Här kommer föräldrar eller andra vuxna anhöriga utan patienten.

I båda grupper riktas mycket fokus på information om ätstörningar och hur sjukdomstillståndet påverkar individen och familjen, om ätstörningsbehandling generellt och om behandlingen vid verksamheten, samt om hur man kan vara en bra stödperson för en patient i ätstörningsbehandling. Man växlar mellan förhandsbestämda teman, och teman enligt önskemål från deltagarna, mellan information i form av korta föreläsningar, och olika former för gruppdiskussion.

Grupperna leds av behandlare vid verksamheten, psykolog och socionom, men man kan bjuder även regelbundet in dietist, fysioterapeut, läkare eller arbetsterapeut utifrån aktuellt tema eller önskemål.


Senast uppdaterad: 2018-05-15 12:28