Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Anhörigstöd vid ätstörning

Att ha en anhörig med ätstörning kan vara en stor påfrestning, och kan vara kopplat till mycket oro och upplevelse av hjälplöshet. Anhöriga är också ofta helt avgörande som resurs i en ätstörningsbehandling. Därför anses det som mycket viktigt att föräldrar och andra närstående involveras i en ätstörningsbehandling. Särskilt viktig är detta för unga patienter, eller patienter som av andra anledningar behöver mycket stöd. Anhörigstöd kan innebära att involveras i patientens behandling i familjesamtal, att få ta del av psykopedagogik i behandlingssamtal eller anhöriggrupper, eller att i andra sammanhang få råd, ställa frågor eller uttrycka sin oro.

På Anorexi-bulimimottagningen och på anorexi slutenvård och dagvård arbetar vi med anhörigstöd som en integrerad del i alla behandlingar. Se även rubrikerna familjebehandling vid ätstörningar, anhöriggrupper vid ätstörning och introduktionsgrupp inför ätstörningsbehandling.


Senast uppdaterad: 2018-05-15 12:28