Anorexia nervosa

Anorexia nervosa är en ätstörning som präglas av självsvält, störd kroppsuppfattning, intensiv rädsla för att öka i vikt eller att bli tjock samt självkänsla som är överdrivet påverkad av vikt och kroppsform. Vikten är under nedre normalgränsen för ålder och längd. Patienten förnekar oftast allvaret i den låga kroppsvikten. Hos upptill hälften av patienter med anorexia nervosa förekommer hetsätning och/eller kräkningar. Hos kvinnor förekommer ofta menstruationsbortfall. Andra kroppsliga symtom är avmagring, långsam hjärtrytm, lågt blodtryck, ofta nedsatt hudtemperatur med kalla händer/fötter,  torr och sprucken hud med infekterade sår, tunt och sprött hår och håravfall. Mycket avmagrade patienter kan få ökad behåring med ljusa hårstrån (lanugobehåring) i ansikte, nacke och rygg. Anorexia nervosa förekommer främst hos flickor i tonåren men även pojkar och vuxna får anorexi.


Senast uppdaterad: 2018-05-15 12:29