Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ätstörningar

Vad är en ätstörning?

En ätstörning är ett tillstånd med överdriven upptagenhet av vikt, kroppsform, mat och ätande samt ändrade matvanor och beteenden som utsätter kroppen för påfrestning, ibland med allvarliga medicinska konsekvenser som följd. Ätstörningar drabbar främst unga kvinnor, men även personer i andra åldersgrupper och ibland män. 

De ätstörningsdiagnoser som är mest kända är Anorexia Nervosa och Bulimia Nervosa som beskrivs under egna diagnosrubriker. En annan typ av ätstörning är Hetsätningsstörning som beskrivs under diagnosrubriken Ospecificerad Ätstörning.

Gemensamt för dessa typer av ätstörningar är att den överdrivna upptagenheten av mat, kropp och vikt leder till stort lidande och funktionsnedsättning samt behov av rådgivning och vård. 

Hur diagnostiseras en ätstörning?

En ätstörningsdiagnos kan man få efter att ha träffat läkare eller behandlare i ett bedömningssamtal. Ett bedömningssamtal innehåller framför allt intervju om och bedömning av ätstörningssymptom och eventuella andra psykiska svårigheter, men även somatisk undersökning och bedömning. 

En ätstörningsdiagnos får man om man uppfyller de kriterier för Anorexia nervosa, Bulimia nervosa eller Ospecificerad ätstörning som beskrivs i diagnossystemen ICD-10 eller DSM-5. 

Hur behandlas en ätstörning?

Ätstörningar är ofta långvariga tillstånd, och behandlingen kan vara både tids- och resurskrävande. Nationella och regionala riktlinjer för ätstörningsbehandling betonar vikten av att ätstörningar upptäcks och behandlas i ett tidigt skede. Man rekommenderar också att behandling av allvarliga ätstörningstillstånd ges av tvärprofessionella team inom specialiserad ätstörningsvård i samarbete med psykiatri och somatik. Inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns två specialiserade ätstörningsverksamheter - en för patienter upp till 25 år Anorexi-Bulimimottagningen och Anorexi-Bulimi slutenvårdsavdelning och dagvårdsenhet samt en för patienter över 25 år Anorexi & Bulimi mottagning för vuxna

Behandling för ätstörning utförs i öppenvård, dagvård eller heldygnsvård och kan utföras individuellt, i familj eller i grupp. Några beskrivningar av aktuella behandlingsmetoder vid Sahlgrenska Universitetssjukhusets ätstörningsverksamheter finns under "diagnoser och behandlingar" på de olika enheternas sidor.


Nio sanningar om ätstörningar:

Det finns många föreställningar och myter om ätstörningar. För att motverka några av dessa, har Academy for Eating Disorders (AED) i samarbete med bland annat dr. Cynthia Bulik publicerat nio viktiga sanningar om ätstörningar.

Sanning #1:
Många individer med ätstörningar ser friska ut även om de kan vara mycket svårt sjuka.
Sanning #2:
Familjer får inte skuldbeläggas. De kan snarare vara en mycket värdefull tillgång i behandlingsarbetet.
Sanning #3:
En ätstörningsdiagnos är en hälsokris som stör både individens och familjens möjligheter att fungera.
Sanning #4:
Ätstörningar är inte ett val utan allvarliga tillstånd som påverkas av biologiska faktorer.
Sanning #5:
Ätstörningar kan drabba alla oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, kroppsform, vikt, sexuell läggning och socioekonomisk status.
Sanning #6:
Ätstörningar är förknippade med förhöjd risk för både suicid och medicinska komplikationer.
Sanning #7:
Arvs- och miljöfaktorer spelar en viktig roll i utvecklandet av ätstörningar.
Sanning #8:
Vem som drabbas av ätstörningar styrs inte enbart av gener.
Sanning #9:
Det går att bli helt frisk från ätstörningar. Tidig identifikation och behandling är viktig. 

 


Senast uppdaterad: 2018-05-15 10:55