Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Läs mer här

Behandling i dagvård vid ätstörning

Det är när man har en allvarlig ätstörning och då behandling i öppenvård bedömts vara otillräckligt som det kan bli aktuellt med dagvård. Ibland kan ätstörningen vara av en sådan allvarlighetsgrad att man behöver mer konkret och omfattande stöd för att bryta sitt ätstörningsbeteende. Då kan det vara nödvändigt med en begränsad tid i dagvård för att komma på rätt väg.

En vanlig målsättning när man kommer till behandling i dagvård är att på ett strukturerat sätt få hjälp att bli fri från de svårigheter som följer med ätstörningen. Aktuella målsättningar kan vara:

Bryta destruktiva mönster i förhållande till mat och uppnå regelbunden struktur kring måltider.
Uppnå en stabil och hälsosam vikt.
Ökad sjukdomsinsikt och förmåga att ta ansvar för det egna tillfrisknandet.
Utforska aktiviteter och utveckla strategier som ger ökad möjlighet att bli fri från ätstörningen.

En viktig princip i dagvårdsbehandlingen är även att förbereda patienten för återgång till tidigare aktiviteter och intressen, och sysselsätning som jobb, praktik eller skola.

Man kommer inte till behandling i dagvård för att bli helt frisk, men för att starta en process mot tillfrisknande som sedan fortsätter i öppenvård. Ibland bedöms även dagvårdsbehandling som otillräckligt, och det kan då bli aktuellt med vidare behandling i slutenvård.

Anorexi-bulimi dagvårdsenhet vid Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus är en åldersövergripande enhet för patienter upp till 25 år. Dagvårdsenheten erbjuder familjebaserad behandling för yngre, och individbaserad behandling för äldre patienter. Behandlingsprogrammet är under dagtid måndag – fredag. Till dagvårdsavdelningen kommer du med remiss från anorexi-bulimimottagningen.

Innan en vistelse hos oss kallas du till ett första bedömningsbesök där du också får information om vården. Före behandlingsstart kallas du till ett förberedande samtal på dagvården, där du får mer information, och en rundvisning i lokalerna.

Behandlingen innehåller bland annat måltidstöd, social träning, matlagning, olika gruppbehandlingar, individuella samtal, familjesamtal, dietistrådgivning, fysioterapi och uppföljning av läkare. Fokus och innehåll i behandlingen skiljer sig åt i en del avseenden för yngre och äldre patienter.

Vårdtiden på enheten är ofta omkring 4-6 veckor för yngre patienter och 8-12 veckor för äldre patienter, men både vårdtidens längd och utformning planeras och utvärderas individuellt.

Efter avslutad behandling i dagvården, återgår du till fortsatt öppenvårdsbehandling hos din behandlare vid mottagningen.

 


Senast uppdaterad: 2018-05-15 12:30