Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Läs mer här

Behandling i öppenvård vid ätstörning

Den vanligaste behandlingsinsatsen, och den de flesta patienter startar med vid kontakt med ätstörningsbehandling, är samtal i öppenvård. Man inleder med bedömning, kartläggning, och information i form av ett bedömningssamtal, där man också gemensamt tar ställning till vilken behandlingsinsats man skall fortsätta med.

Efter bedömningssamtalet inleds vid Anorexi-Bulimimottagningen för yngre patienter och deras föräldrar oftast en familjebaserad behandling, tillsammans med två behandlare. Unga vuxna patienter över 18 år påbörjar ofta individuella samtal i enlighet med KBT-manual (se rubriken KBT vid ätstörning), men behandlingsform anpassas efter patientens behov och förutsättningar, och kan även ta andra former. Att involvera närstående är alltid viktigt.

Mottagningen kan även när detta bedöms lämpa sig för patientens behov, erbjuda gruppbehandling. För närvarande finns vid Anorexi-Bulimimottagningen möjlighet till KBT-grupp för bulimi  (se egen rubrik).

Ibland visar sig samtal i öppenvård inte tillräckligt för att uppnå förbättring i ätstörningen. Då kan det bli aktuellt med hembaserat vårddagvård eller slutenvård (se egna rubriker). 

Anorexi-Bulimimottagningen behandlar patienter upp till 25 år. För närmare beskrivning se mottagningens hemsida ”Anorexi-Bulimimottagningen”.


Senast uppdaterad: 2018-05-15 12:31