Behandling med botulinumtoxin

På Regionhabiliteringen bedömer habiliteringsläkare och sjukgymnaster barn och ungdomar för eventuell behandling med botulinumtoxin. Antal mottagningar är cirka en gång per månad.


Senast uppdaterad: 2018-05-16 11:51