Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Läs mer här

Familjebehandling vid ätstörning

Familjeterapi, FT, är den behandlingsform som för närvarande är mest väldokumenterad för unga patienter med anorexia nervosa, och som har visats ha god effekt på såväl ätstörningssymptom som vidmakthållande familjerelationsproblem. En grundläggande tanke i behandlingsarbetet är att familjen, och då främst föräldrarna ses som en resurs i behandlingsarbetet, och att arbetet startar utifrån den situation där patient och familj befinner sig. I början av behandlingen är terapeuternas främsta uppgift att stötta föräldrar och patient i att samarbeta kring patientens ätande, samt att hjälpa föräldrarna att stå ut med och stödja patienten i den ångest som oftast ökar när ätandet förbättras.

Familjeterapi är utgångspunkten i öppenvårdsbehandlingen för unga patienter på anorexi-bulimimottagningen. Varje familj arbetar oftast tillsammans med två behandlare och behandlingen inleds med familjesamtal vanligtvis en gång per vecka där individuella samtal för patient och föräldrar varvas med familjesamtal. Behandlingens första fas fokuserar på att informera om ätstörningen, kartlägga och arbeta med ätstörningssymtom, träna på stress- och ångesthantering samt ge råd och stöd. När ätstörningssymtomen minskar fokuserar behandlingen på ätstörningens funktion, problemlösning, samt sociala relationer för att i slutfasen fokusera på självkänsla, bearbetning av eventuella trauman samt återfallsprevention.

Familjebehandling och involvering av föräldrar och anhöriga i behandlingen anses som mycket viktig i hela anorexi-bulimiverksamheten, och är ett viktigt element i behandlingen på både mottagningen, dagvård och slutenvård, och för både yngre och äldre patienter. Även om unga vuxna patienter (18-25 år) ofta har behov av en högre nivå av självständighet och integritet, är det viktig även för dessa att få stöd av närstående för att lyckas i sitt arbete mot ett tillfrisknande (se även rubrikerna anhörigstöd vid ätstörning och anhöriggrupper vid ätstörning).


Senast uppdaterad: 2018-05-15 12:34