Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Flerfunktionsutredning, barn

Flerfunktionsutredning på Regionhabiliteringen

Utredningen vänder sig till barn/ungdomar med flera funktionsnedsättningar och innebär en bred generell utredning av dess funktioner och aktivitetsområden.

Målet med utredningen är att barnet/ungdomen och dess omgivning ska fungera så bra som möjligt utifrån dess förutsättningar.

Barnet/ungdomen kommer till Regionhabiliteringen efter remiss med frågeställningar från den lokala barn- och ungdomshabiliteringen.

Vistelsens längd anpassas efter barnets/ungdomens ålder och frågeställningar i remissen, vanligtvis 2 veckor.

Själva utredningen I utredningen kartläggs barnets/ungdomens styrkor och svagheter i olika aktiviteter.

Utredningens inriktning anpassas efter de frågor som ställts i remissen. Utredningsteamet under perioden skräddarsys utifrån remissen och kan bestå av följande yrkeskategorier: arbetsterapeut, habiliteringsassistent, kurator, logoped, läkare, psykolog, sjukgymnast/fysioterapeut, sjuksköterska och specialpedagog.

Varje yrkeskategori gör sin bedömning av barnets/ungdomens funktioner, förmågor och behov. Kartläggningen analyseras i teamet och arbetssätt provas praktiskt i olika situationer. Därefter utformas rekommendationer.

Föräldrarnas roll är viktig för slutresultatet Information och vägledning ges kontinuerligt under utredningsperioden till barnets/ungdomens föräldrar. Deras medverkan i utredningen är viktig för att uppnå ett bra slutresultat. Efter överenskommelse mellan föräldrar och utredningsteam är personal från t.ex. förskola/skola välkomna hit på besök för information och vägledning.

Muntlig sammanfattning av utredningen ges vid utskrivningssamtalet och resultatet dokumenteras i yrkesspecifika slutanteckningar som sänds till den lokala habiliteringen.


Senast uppdaterad: 2018-05-16 11:55