Fokuserad psykodynamisk terapi för ätstörningar

Fokuserad (fokal) psykodynamisk terapi- är en terapi som riktar sig till personer med Anorexia Nervosa.

Terapiformen har utarbetats och utvärderats på Heidelbergs Universitetssjukhus i Tyskland. Den har visat sig ha goda resultat i utvärderingar på längre sikt. Behandling sker under 10-12 månader, med varierande intensitet beroende på patientens behov.

Behandlingen är indelad i tre faser:

1. Förberedelsefas för terapin avseende information om ätande och motivation, uppnå viktstabilitet.
2. Fokus på viktiga relationer, inklusive familjesamtal. Utforskande av affektiva upplevelser.
3. Fokus på återgång, ingång i ett vardagligt liv utan anorexia nervosa.

Under hela behandlingstiden finns det med ett fokus på ätstörningen i en form som är avpassad till den enskilda patienten.   


Senast uppdaterad: 2018-05-15 12:34