Inprovning ortopedtekniskt hjälpmedel för barn med neurologisk funktionsnedsättning

Målsättningen är att hjälpmedlet skall fungera optimalt för barnet/ungdomen.

Inprovning av och träning med ortopedtekniskt hjälpmedel för barn med neurologisk funktionsnedsättning sker individuellt utifrån patientens förutsättningar och beroende på typ av hjälpmedel. Teamet som ansvarar för inprovningen är tvärprofessionellt. För barn i förskoleåldern ingår specialpedagog och för skolbarn finns sjukhusskola. Patienten tränas att använda sitt hjälpmedel i olika situationer. Tillsammans med sina anhöriga får patienten information och instruktion kring hjälpmedlet.


Senast uppdaterad: 2018-05-16 11:57