Intensivträning efter handoperation för barn med neurologisk funktionsnedsättning

Intensivträning efter handoperation på Regionhabiliteringen

Målet är att påbörja en intensiv träningsperiod med den opererade armen/handen för att öka barnets aktivitetsförmåga i vardagliga aktiviteter och lek.

Barnet får arm- och handträning anpassad efter operationsingreppet. Detta innebär träning flera gånger per dag. Vårdnadshavare och assistent får information om hur träningen ska utföras. Skriftligt träningsprogram utformas individuellt för varje barn.


Senast uppdaterad: 2018-05-16 11:58