IPT vid bulimi

IPT – interpersonell terapi är en korttidsterapi riktad mot patienter med bulimia nervosa eller ospecificerad ätstörning där bulimiska symptom dominerar. IPT har här dokumenterat god effekt.

IPT är en manualbaserad behandling där fokus riktas mycket mot patientens relationer, och händelser knutet till dessa. Ett viktigt syfte med behandlingen är att lära sig att utforska möjligheter till stöd i nätverket, och undersöka vad patienten själv kan göra för att ta emot hjälp och förändra.

Parallellt med detta arbetar man med att etablera ett regelbundet ätande och bryta kompensation och andra ätstörningsbeteenden, på ett liknande sätt som i KBT-behandling (se rubriken KBT vid ätstörningar)


Senast uppdaterad: 2018-05-15 12:36