Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

KBT vid ätstörning

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en evidensbaserad behandling för vuxna med ätstörningsdiagnos. Behandlingen är en form av individuell samtalsterapi som fokuserar på de faktorer som vidmakthåller ätstörningen. Patienten och terapeuten arbetar tillsammans för att i detalj förstå patientens ätproblem och vad som gör att dessa hålls vid liv. Behandlingen består av olika steg där patienten successivt tar sig ur sin ätstörning. Nedan ges en beskrivning av dessa steg: 

* Under steg 1 av behandlingen görs en noggrann kartläggning av patientens ätstörningssymptom och sjukdomens vidmakthållande faktorer. Patienten ges psykoedukation om bl.a. fysiska och psykiska aspekter av ätstörningar, ångest och viktbekymmer. I detta steg av behandlingen börjar patienten dessutom registrera sitt matintag och tankar och känslor kopplade till detta. Ett viktigt inslag är även att börja äta regelbundet. 

* Steg 2 innefattar en utvärderings- och planeringsfas i syfte att bestämma fokus för nästkommande fas i behandlingen. 

* Steg 3 är behandlingens längsta fas och individuellt utformad efter patientens behov. Vanliga fokusområden är att hantera ätstörningsrelaterade tankar, sluta hetsäta, minska kontrollbehov, bli fri från kompensatoriska beteenden och minska kroppmissnöje. Att öka förståelsen av sambandet mellan händelser, känslor och matintag är ett viktigt behandlingsmål.

* Steg 4 är den avslutande fasen och fokuserar på att vidmakthålla förändringar efter behandlingens avslut. 

Mellan sessionerna arbetar patienten på egen hand med överenskomna hemuppgifter och utmaningar av ätstörningen. En förutsättning för att bli frisk från sin ätstörning är patientens motivation och engagemang i behandlingen.   


Senast uppdaterad: 2018-05-15 12:37