Korsettinprovning för barn med neurologisk funktionsnedsättning

Korsettinprovning på Regionhabiliteringen

Målsättningen är att få den behandlande korsetten att fungera optimalt för barnet/ungdomen och deras familj.

Vår uppgift är att vänja barnet/ungdomen vid sin behandlande korsett utifrån ryggortopeds rekommendation samt ge skriftliga och muntliga instruktioner om skötsel och hantering till vårdnadshavare och assistenter.

Så går det till

  • Inträning av korsett dag och natt och vid behov justering
  • Bedömning av syrgasmättnad med och utan korsett
  • Anpassning av rutiner vid påverkan på nutrition, hud, andning och blåsa-/tarmfunktion
  • Analys av sittställning
  • Översyn av befintliga hjälpmedel som påverkas av korsettanvändandet  
  • Bedömning av korsettens effekt 
  • Handledning till närstående 

Behandlingsperiodens längd är upp till två veckor.

Behandlingsteamet består vanligtvis av sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska, läkare och habiliteringspersonal. För barn i förskoleålder ingår specialpedagog i teamet och för skolbarn sjukhusskola. Teamet samarbetar med vårdnadshavare, remittent, ortopedingenjör på skoliosmottagningen/SU och ortopedtekniska avdelningen i Göteborg.


Senast uppdaterad: 2018-05-16 12:02