Korttidsbehandling vid ätstörning

Vissa patienter har inte behov av de omfattande insatser som normalt ges vid en specialiserad ätstörningsenhet, men bedöms ändå kunna ha nytta av den specialistkunskap som finns vid enheten.

Gemensamt innehåll i korttidsbehandlingarna kan ofta vara individuellt anpassad kostrådgivning av dietist samt psykologisk behandling med fokus på ångesthantering anpassad till den specifika patienten. 
Förutsättningar hos patienter som kan erbjudas korttidsbehandling är god motivation, samt god tilltro till sin förmåga att efter rådgivning fortsätta göra förändringar på egen hand.


Senast uppdaterad: 2018-05-15 12:41