Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nutrition/oralmotorisk utredning för barn

Nutrition/oralmotorisk utredning på Regionhabiliteringen

En nutritionsutredning riktar sig till barn med olika funktionsnedsättningar som har en nutritionsproblematik. Det kan gälla barn som äter via mun och/eller via gastrostomi.

Målet är att få en samlad bild av barnets ätsvårigheter, ätovilja och dess möjliga orsaker. Utredningen genomförs i nära samarbete med föräldrar, habilitering och andra viktiga personer i barnets närhet.

Så går det till

Under utredningen kartlägger teamet tillsammans med föräldrarna barnets svårigheter och förmågor. Motoriska och sensoriska förutsättningar för att äta analyseras. Mag- och tarmfunktion ses över. En ingående analys genomförs av matsituationen ur ett helhetsperspektiv. Flera av måltiderna filmas och filmerna utgör diskussionsunderlag i samtal med föräldrarna. Näringsintaget beräknas utifrån barnets individuella behov. Ätlust och ätvilja stimuleras även genom lekaktiviteter.

Föräldrarna får under hela utredningen vägledning och ökad kunskap om vilka faktorer som påverkar ätandet med syftet att öka barnets mat- och ätintresse.

Teamet är multiprofessionellt. Följande yrkeskategorier ingår i utredningsteamet: arbetsterapeut, dietist, habiliteringsassistenter, kurator, logoped, läkare, psykolog, sjukgymnast/fysioterapeut, sjuksköterska och specialpedagog.

Personal från till exempel förskola/skola, eller andra personer i barnets närhet är välkomna på besök för information och vägledning. Detta efter överenskommelse mellan föräldrar och utredningsteam.

Nutritionsutredningen resulterar i handfasta rekommendationer hur man bör arbeta vidare med barnets ätsvårigheter. Muntlig sammanfattning av utredningen ges vid utskrivningssamtalet. Resultatet dokumenteras i journal och sänds till barnets habilitering.

 


Senast uppdaterad: 2018-05-16 12:29