Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ögonstyrning

Utredning och utprovning av ögonstyrning till dator kan göras på DART. Utredningen går till på samma sätt som vid en Kommunikationsstödsutredning på DART. Om man har så stora svårigheter med sin motorik att det är mycket svårt eller kanske omöjligt att använda sina händer, och om det också är svårt att röra huvudet för att styra t ex en huvudmus, kan man prova en ögonstyrning till dator. Det betyder att datorn styrs genom att en person tittar på den. Detta kan fungera både i specialgjorda programvaror och genom att man styr muspekaren med blicken i den vanliga datormiljön. Ögonstyrning finns som en liten enhet som fästs under bildskärmen på en stationär eller bärbar dator. Den här ögonstyrningen kan man också använda till en surfplatta med Windows. Det finns också ögonstyrda datorer där ögonsstyrningen är integrerad och dessa datorer används ofta som kommunikationshjälpmedel tillsammans med en talsyntes.

Före undersökningen

För att en utredning av ögonstyrning på DART ska ske behöver vi en remiss. Ofta är det en logoped eller en arbetsterapeut som skickar remissen. Innan man kommer till DART för att prova ögonstyrning bör den som skickar in remissen gjort en översyn av sitt- och arbetsställning. Kanske behöver rullstolen eller arbetsstolen justeras eller bytas för att man ska kunna sitta så bekvämt, avslappnat och bra som möjligt. Ibland kan det också vara bra att ha gjort en synundersökning. Ögonstyrning kan fungera även om synen är påverkad.

Så går det till

Efter att vi haft ett gemensamt planeringsmöte, där vi kommit överens om vad ögonstyrningen ska användas till, kommer man till DART vid ett eller flera tillfällen för att prova hur ögonstyrning fungerar. Först måste datorn och ögonstyrningen kalibreras, vilket går till så att man får titta på en punkt, bild eller kanske en liten videosekvens som dyker upp på två, fem eller nio ställen på bildskärmen. När kalibreringen är klar, och om den har fungerat tillfredsställande, så provar vi hur det fungerar att styra med ögonen och vilket sätt som passar bäst för att klicka och göra val. Det går att klicka genom att man tittar en viss tid på samma ställe (det brukar vara ungefär 1 sekund eller kanske ännu kortare tid). Det går också att klicka genom att man blinkar, eller också kan man använda en manöverkontakt som styrs genom ett tryck.

Efter undersökningen

Om det har fungerat bra, kan en ögonstyrning förskrivas. Det görs inte av personal på DART, utan det är den som skrivit remissen till DART (oftast logoped eller arbetsterapeut) eller någon annan i teamet hemma som gör detta.

När ögonstyrningen kommit till patienten kan DART också hjälpa till med att ställa in funktioner i ögonstyrningen och stötta i hur en anpassning i datorn bäst ska se ut för att det ska fungera så bra som möjligt.


Senast uppdaterad: 2018-04-22 21:42