Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Rehabiliteringsutredning vid hjärnskada hos barn

Rehabiliteringsutredning vid hjärnskada på Regionhabiliteringen

Utredningen riktar sig till barn och ungdomar upp till 18 år med förvärvad hjärnskada. Skadan kan antingen vara orsakad av trauma mot huvudet; trafikolyckor, fallolyckor eller annat yttre våld eller som en följd av hjärntumör, hjärnhinneinflammation, stroke eller andra sjukdomar. Barnen och ungdomarna remitteras till oss från den lokala barn- och ungdomshabiliteringen eller direkt från sjukhus.

Vi erbjuder:

  • Rehabiliteringsutredningar
  • Möjlighet till intensiv rehabilitering
  • Rehabiliteringsuppföljningar
  • Specifika frågeställningar efter diskussion med vårdenhetsöverläkaren, exempelvis utprovning av mediciner

Syftet med rehabiliteringsutredningar

  • Att samarbeta med det lokala habiliteringsteamet eller motsvarande och ge rekommendationer för det fortsatta rehabiliteringsarbetet med barnet. Underlaget ska innehålla förslag till lämpliga insatser för en optimal anpassning till vardagslivet, förskola, skola och samhälle. 
  • Att i samarbete med föräldrar och barn öka kunskapen om hjärnskadans konsekvenser för att bättre kunna möta nya behov. 
  • Att förmedla och diskutera utredningsresultat med förskolans och skolans personal så att barnets särskilda behov kan tillgodoses.

Så går det till

Utredningen koncentreras på kartläggningen av de områden som brukar påverkas av en hjärnskada. De problem barnet kan drabbas av visar sig i kognitiva, psykosociala och motoriska svårigheter.

I utredningsteamet ingår arbetsterapeut, kurator, logoped, läkare, specialpedagog, neuropsykolog, habiliteringsassistent, sjukgymnast/fysioterapeut och sjuksköterska. Varje yrkeskategori gör sin bedömning av barnets funktioner, förmågor och behov.

Kartläggningen analyseras i teamet och arbetssätt provas praktiskt i olika situationer. Detta ger en möjlighet att få en helhetsbild av barnet/ungdomen. Därefter utformas rekommendationer som redovisas till föräldrarna, det lokala habiliteringsteamet eller motsvarande och förskola/skola.

Utredningens längd varierar mellan två till fyra veckor, med uppehåll under veckohelgerna. Någon av föräldrarna är med under hela utredningstiden. Föräldern/föräldrarna kan bo på Regionhabiliteringen eller välja att bo hemma nattetid under utredningsperioden, om det är praktiskt möjligt.

Barnet/ungdomen får ett schema som anpassas efter barnets speciella behov av struktur och balans mellan aktivitet och vila. Stor vikt läggs vid information, vägledning och rekommendationer till föräldrarna och barnen/ungdomarna. Kurator har föräldrastödjande samtal som en del i utredningen.

Eftersom återhämtningstakten efter en skada varierar mellan olika barn brukar man rekommendera att utredning följs upp. Uppföljningen omfattar samma områden som rehabiliteringsutredningen och tar två veckor.

Det finns idag utformade riktlinjer kring uppföljning för barn som har behandlats för hjärntumör. Rutin "Kognitiv uppföljning av barn och ungdomar som behandlats för hjärntumör" kan sökas på följande sida: http://hittadokument.vgregion.se/su


Senast uppdaterad: 2018-05-16 12:33