Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Sittfunktionsutredning för barn

Sittfunktionsutredning på Regionhabiliteringen

Utredningen vänder sig till barn/ungdomar med svår sittproblematik.

Barnet/ungdomen kommer till Regionhabiliteringen efter remiss med frågeställningar från den lokala barn- och ungdomshabiliteringen.

Målet med utredningen är att komma fram till vilka behov och eventuella anpassningar som behövs för att barnet/ungdomen skall få en optimal sittställning. 

Så går det till

En sittutredning inleds med att sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut gör en noggrann analys av barnet/ungdomens förutsättningar. Detta för att ta reda på vad barnet/ungdomen har för behov av stöd i sittande. Utifrån analysen justeras befintliga stolar och vid behov görs en åtgärdsbeskrivning om dessa stolar inte uppfyller kraven. Stolen kan utvärderas och eventuellt justeras för olika aktiviteter under perioden.

Utredningen sker hela tiden i nära samarbete med sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut på lokala barn- och ungdomshabiliteringen.

Utredningens längd och inriktning anpassas efter de frågor som ställts i remissen. Utredningsteamet under perioden kan bestå av följande yrkeskategorier: arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut, läkare habiliteringsassistent, sjuksköterska, specialpedagog och logoped. 

Föräldrars medverkan är viktigt för att uppnå ett bra slutresultat. Delaktigheten behövs för att vi skall få tydlig information om barnets/ungdomens behov och familjens tidigare erfarenheter av sitthjälpmedel och hanterandet i vardagen. Vi vill också få möjlighet att förmedla kunskaper om deras barns/ungdomars sittande samt ge praktiska tips.

Utredningen avslutas med en muntlig sammanfattning och resultatet dokumenteras i slutanteckningar som sänds till den lokala habiliteringen.


Senast uppdaterad: 2018-10-09 12:30