Skoliosoperation - eftervård

Skoliosoperation - eftervård på Regionhabiliteringen

Målet är att förbereda patienten och anhöriga att klara vardagen och en fortsatt säker rehabilitering i hemmet.

Patient och vårdnadshavare möter ett behandlingsteam bestående av fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska, läkare och habiliteringsassistenter. För patienter i förskoleålder ingår specialpedagog i teamet och för skolbarn sjukhusskola.  

Behandlingsperioden påbörjas cirka 14 dagar efter operation och pågår i en till två veckor.


Senast uppdaterad: 2018-10-09 12:30