Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Läs mer här

Trichotillomani

Trichotillomani är en psykiatrisk problematik som innebär att man tvångsmässigt drar bort hårstrån från huvudet och/eller kroppen i en sådan omfattning att det påverkar ens vardag. Ca 0,5-3,5 % av alla vuxna har trichotillomani. Studier på hur vanligt det är bland barn saknas.

Man vet inte säkert varför vissa personer utvecklar Trichotillomani, men forskning visar att det finns en genetisk komponent. Tillståndet är vanligare bland personer som har OCD (tvångssyndrom) eller har en nära släktning med OCD. Vanligen debuterar Trichotillomani i början av puberteten. De flesta som söker hjälp har även någon annan psykiatrisk diagnos, t.ex. depression, ångest, andra tvångsmässiga besvär, missbruk eller ADHD.

Trichotillomani orsakar ofta ett betydande lidande för den drabbade. Många upplever stark skuld och skam pga. ryckandet och ibland går det så långt att man börjar undvika sociala aktiviteter, vilket kan öka lidandet ytterligare. Vanligen går det också åt mycket tid och kraft till att dölja hårförlusten.

Hårryckandet kan i stunden utlösas av olika saker, såsom svårhanterliga känslor (ångest, ilska, uttråkning m.m.) eller att hårstrået känns eller ser annorlunda ut. För många sker beteendet omedvetet, när man t.ex. tittar på tv eller kör bil, medan det för andra sker mer medvetet. Ofta åtföljs hårryckandet av speciella ritualer. Det är inte ovanligt att personer med Trichotillomani äter upp hårstrån som de rycker loss, vilket kan medföra allvarliga medicinska komplikationer.

Tillståndet blir ofta kroniskt om man inte får behandling. Symptomen kan dock komma och gå i perioder.

 

HUR SER KONTAKTEN MED MOTTAGNINGEN UT VID TRICHOTILLOMANI?

 

NYBESÖK

Den första kontakten med mottagningen består av ett nybesök. Huvudsyftet med detta besök är att ta ställning till om diagnos trichotillomani föreligger. Vid besöket ställer vi bl.a. frågor om aktuella symptom och om barnets/ungdomens utveckling. Vi ställer också frågor om hur barnet/ungdomen fungerar i övrigt (inlärning, motorik, samspel m.m.).

 

INDIVIDUELL KARTLÄGGNING

Patienter med trichotillomani erbjuds individuell behandling av psykolog, socionom eller specialistsjuksköterska med vidareutbildning i psykoterapi. Kontakten inleds med ca 2-3 besök med fokus på kartläggning av aktuell situation. Vi kommer bl.a. att i detalj kartlägga aktuella trichotillomani-symptom samt samla in information om hur familjesituationen ser ut och vad barnet/ungdomen har för intressen. Ibland kontaktar vi barnets/ungdomens lärare för att få information hur han/hon fungerar i skolan. Vid kartläggningen lägger vi också mycket fokus på barnets egen motivation till behandling.

Ibland händer det att vi i samband med nybesök eller den fortsatta kartläggningen får misstanke om att barnet har andra, parallella svårigheter, t.ex. inlärningssvårigheter eller ADHD. I dessa fall skickar vi vanligen en remiss till en vanlig BUP-mottagning med önskemål om utredning. Andra gånger kan det hända att vi bedömer att barnet och familjen i första hand behöver hjälp med annat, t.ex. mer omfattande insatser riktade mot hem eller skola. I dessa fall remitterar vi vanligen också till en BUP-mottagning.

 

PSYKOPEDAGOGISK INFORMATION

Efter att den inledande bedömningen färdigställts får familjen återkoppling samt information om trichotillomani och behandlingsprinciper vid 1-2 tillfällen.

 

VÅRDPLAN

Innan behandlingen påbörjas formuleras en vårdplan tillsammans med familjen där vi kort sammanfattar barnets/ungdomens problematik och vilka åtgärder som planeras.

 

PSYKOLOGISK BEHANDLING VID TRICHOTILLOMANI

Barn och ungdomar med trichotillomani erbjuds i första hand KBT-baserad behandling. I början av behandlingen fokuserar vi på att försöka hitta mönster i hårryckandet När rycker barnet/ungdomen hår? I vilka situationer? Vilka känslor triggar beteendet? etc. Därefter brukar vi arbeta med s.k. habit reversal, vilket innebär att man prövar olika alternativa beteenden. Ibland behövs även ett mer omfattande arbete med känsloreglering och förändring av tankemönster. Med utgångspunkt i den individuella kartläggningen kan det också bli aktuellt att arbeta med faktorer i omgivningen som skulle kunna bidra till ökade trichotillomani-symptom, såsom t.ex. för hög kravnivå i skolan, stress i familjen m.m.

 

MEDICINSK BEHANDLING

Om barnet/ungdomen har svåra symptom som medför ett allvarligt lidande i vardagen kan medicinering ibland bli aktuellt. Om barnet/ungdomen har en parallell ADHD-problematik brukar medicinering för ADHD:n ofta rekommenderas.

 

MÅLSÄTTNING MED BEHANDLINGEN

Målet med behandlingen är att minska hårryckandet och att hjälpa barnet/ungdomen att fungera bättre i vardagen. Då trichotillomani är ett svårbehandlat tillstånd kan man inte förvänta sig att man efter behandling är helt symptomfri.


Senast uppdaterad: 2018-05-15 11:03