Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Anorexi-Bulimimottagning

Tillfällig information CORONAVIRUS (covid-19)
Vår mottagning är öppen som vanligt. Om du är frisk är du välkommen till ditt bokade besök. Om du har luftvägsbesvär och/eller feber eller har vistats tillsammans med någon som har infektion med covid-19 så ska du inte komma till oss. Kontakta mottagningen för att av- eller omboka ditt besök. Du kommer eventuellt att få erbjudande om att genomföra besöket per telefon eller digitalt.

Barn och ungdomar upp till 25 år.

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

måndag - fredag 7:30 - 9:00
måndag - fredag 13:00 - 14:30

Växeltelefon

Öppettider

måndag - torsdag 8:00 - 16:45
fredag 8:00 - 14:30

Besöksadress

Vitaminvägen 17
416 50 Göteborg
Östra sjukhuset
Plan 2

Vägbeskrivning

Östra sjukhuset. Vägbeskrivning: Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se - Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Anorexi-Bulimimottagning
416 85 Göteborg

Digitalt vårdmöte

Vår mottagning erbjuder digitala vårdmöten. På det viset kan du träffa din vårdkontakt i ett videomöte – via mobil, surfplatta eller dator.

Ett digitalt vårdmöte bokas av mottagningen, som också skickar en kallelse till dig med länk inför ditt videomöte.

Läs mer om digitala vårdmöten

Vi utreder och behandlar dig som är yngre än 25 år och har en allvarlig ätstörning. 

Söka vård hos oss

Du söker vård på Anorexi-Bulimimottagningen via remiss från läkare på vårdcentral eller annan vårdenhet. Du kan också göra en egenanmälan via 1177.

För dig som är 16-25 år som bedöms behöva mer stöd än en öppenvårdskontakt kan erbjuda, finns möjligheten att remitteras till Anorexi-Bulimi slutenvårdsavdelning och dagvårdsenhet. 

Om du är 25 år eller äldre hänvisar vi dig till Anorexi- & Bulimimottagning för vuxna.

Vid ditt besök hos oss

Ditt första besök hos oss är ett bedömningsbesök inför eventuell fortsatt behandling. Bedömningssamtalet syftar till att göra en bedömning av hur ätstörningen och din livssituation ser ut, och undersöka ditt psykiska och somatiska tillstånd. Vi informerar om ätstörningar, våra behandlingar samt svarar på frågor. På mottagningens remisskonferens veckan efter bedömningen beslutar vi om vi kan erbjuda behandling och du sätts upp på vår väntelista.

Ditt första besök hos oss är ett bedömningsbesök inför eventuell fortsatt behandling. Ditt första besök hos oss är ett bedömningsbesök inför eventuell fortsatt behandling.

Alla behandlingar hos oss inleds med psykopedagogisk information om sjukdomstillståndet, och med att vi undersöker vilka svårigheter och behov just du och din familj har. Själva behandlingsformen kan dock skilja sig något beroende på din ålder.

För unga patienter och deras föräldrar erbjuds familjebaserad behandling. Denna inleds med att man tillsammans med psykiatrisjuksköterskor konkret arbetar utifrån ätstörningssymtomen. Efter denna första behandlingsinsats kommer du och dina föräldrar ofta fortsätta med familjesamtal hos två av mottagningens behandlare. Vid behov kan vi även erbjuda hembaserad vård. Dina föräldrar kan även erbjudas deltagande i anhöriggrupp.

För patienter över 18 erbjuds individuell psykoterapi, men även här uppmanar vi dig att involvera föräldrar eller andra närstående. Den individuella behandlingen sker oftast i form av KBT, kognitiv beteendeterapi. I perioder kan mottagningen även erbjuda olika gruppbehandlingar samt information i grupp till närstående.

Att ha en ätstörning innebär oftast att du har en rädsla för och en ambivalent inställning till förändring. Med bakgrund i detta pågår i alla våra behandlingar ett ständigt motivationsarbete, och vi riktar även mycket fokus på ångesthantering.

Enheten bistår vid behov med medicinsk kontroll, medicinering, dietistrådgivning samt kontakt med fysioterapeut och arbetsterapeut.

En behandling hos oss avslutas när ätstörningssymptomen klingat av, och din vardag börjat normaliseras. Kanske avslutar du din behandling för att du inte för närvarande känner dig tillräckligt motiverad. Det kan också vara så att du bedöms behöva mer stöd, och remitteras vidare till annan behandlingsform, som till exempel dagvård eller slutenvård.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns psykologer, socionomer, sjuksköterska, läkare, dietist och sekreterare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Det kan också hända att du tillfrågas att delta i något forskningsprojekt som pågår på mottagningen och du har rätt att tacka nej till att delta utan att detta påverkar din behandling.

Utvärdering och kvalitet

Mottagningen riktar mycket fokus mot utvärdering och kvalitetssäkring av vården. Vi deltar i det nationella kvalitetsregistret Riksät, som samlar in information om  ätstörningsbehandlingars resultat, och genom detta bidrar till att förbättra kvaliteten. Vi har även många egna forsknings- och metodutvecklingsprojekt, och har ett ständigt pågående utbyte med kliniska och forskningsinriktade nätverk både regionalt, nationellt och internationellt.

All ätstörningsbehandling som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset ingår även sedan 2014 i projektet Värdebaserad Vård, vilket innebär ett kontinuerligt arbete med att utvärdera och förbättra vården med utgångspunkt i din upplevelse som patient.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt. 

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Ansvariga för mottagningen

Anne-Line Solberg, enhetschef
Telefon: 031 - 343 54 59
E-post: bup.anorexibulimi.su@vgregion.se

Medicinskt ansvarig
Joanna Kamecka, överläkare 
Telefon: 031-343 54 59

Här kan du få mer information:

Ätstörningar på 1177

Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar

Tjejzonen - Ätstörningszonen

Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS)

Digitalt vårdmöte

Vår mottagning erbjuder digitala vårdmöten. På det viset kan du träffa din vårdkontakt i ett videomöte – via mobil, surfplatta eller dator.

Ett digitalt vårdmöte bokas av mottagningen, som också skickar en kallelse till dig med länk inför ditt videomöte.

Läs mer om digitala vårdmöten


Senast uppdaterad: 2020-06-26 09:30