Arbetsterapi barn

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - fre 08:30 - 15:00

Rondvägen 10

Plan 0

Östra sjukhuset

416 50 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Östra sjukhuset. Vägbeskrivning: Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se - Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Vi tar emot alla barn och ungdomar upp till 18 år inom barnsjukhuset som har behov av arbetsterapeut.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver du en remiss. Vi tar bara emot de patienter som vårdas på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Vi tar inte emot egen vårdbegäran. Är du över 18 år hänvisar vi dig till Sahlgrenskas mottagning för vuxna.

Vid ditt besök hos oss

Inför besöket kan det kännas tryggt att få se vår mottagning och hur en undersökning går till. Klicka här och träffa papegojan Dunder som kan berätta mer.

När du kommer till mottagningen anmäler du ditt besök i receptionen. Besöket är kostnadsfritt om du är skriven i Sverige. Betalning för patienter som är skrivna i andra länder sker via inbetalningskort. Uteblivet besök kostar 150 kr.

Vi som arbetar här

På vår mottagning arbetar arbetsterapeuter.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Annika Kjellström, enhetschef
Telefon: 0700 82 43 98
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Annika Kjellström, enhetschef
Telefon: 0700 82 43 98
E-post: E-postadress