Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksrestriktioner på hela sjukhuset samt vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Information till dig som ska besöka sjukhuset eller någon av sjukhusets lokaler

 

Ätstörningsavdelning barn och unga vuxna

Tillfällig information DAGVÅRD: 031-343 54 88. Kontakt samt öppettider måndag-fredag 8:00-16:00.

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

måndag - söndag
8:00 - 19:00

Växeltelefon

Öppettider

måndag - söndag
dygnet runt

Besökstider

Hela lör o sön
måndag - fredag
17:30 - 20:00

Besöksadress

Vitaminvägen 17
416 50 Göteborg

Digitalt vårdmöte

Vår mottagning erbjuder digitala vårdmöten. På det viset kan du träffa din vårdkontakt i ett videomöte – via mobil, surfplatta eller dator.

Ett digitalt vårdmöte bokas av mottagningen, som också skickar en kallelse till dig med länk inför ditt videomöte.

Läs mer om digitala vårdmöten

Vi tar emot dig upp till 25 år med en allvarlig ätstörning där andra behandlingsinsatser inte erbjuder tillräckligt stöd. Vi erbjuder vård till dig som behöver en period med förstärkt stöd eller vård dygnet runt.

Din vistelse hos oss

Vi erbjuder behandling och omvårdnad fokuserad på ätstörningsymptom, nutrition/viktökning och måltidsrelaterad ångesthantering

Viktiga målsättningar med en behandling i dagvård eller slutenvård är att på ett strukturerat sätt hjälpa dig att bli fri från de svårigheter som följer med ätstörningen. Dina individuella målsättningar formuleras tillsammans med behandlare i en vårdplan som utvärderas löpande under behandlingen.

Vi eftersträvar att den vård du får vid slutenvårdsavdelningen eller dagvårdsavdelningen är en del av en trygg, sammanhängande och fungerande vårdkedja, där du både under och efter kontakten med vår verksamhet får vård på rätt nivå. Patienter som går i behandling vid Ätstörningsmottagning barn och unga vuxna behåller sin samtalskontakt både under och efter behandling i dagvård och slutenvård.

Söka vård hos oss

För dig som är upp till 25 år och kan behandlas för din ätstörning  i öppenvård,  kan det vara aktuellt att söka vård vid Ätstörningsmottagning barn och unga vuxna. 

Under fyra veckor på sommaren är vården vid slutenvårdsavdelningen och dagvårdsavdelningen reducerad. Vid frågor ta kontakt med oss.

Ätstörningsavdelning - dagvård

Ätstörningsavdelningen på Drottning Silvias barnsjukhus. Ätstörningsavdelningen på Drottning Silvias barnsjukhus.

Dagvårdsavdelningen är en åldersövergripande enhet för patienter upp till 25 år. Här erbjuds familjebaserad behandling för yngre, och individbaserad behandling för äldre patienter. Behandlingsprogrammet är under dagtid måndag – fredag. Till dagvårdsavdelningen kommer du med remiss från Ätstörningsmottagning barn och unga vuxna.

Innan en vistelse hos oss kallas du till ett första bedömningsbesök där du också får information om vården. Före behandlingsstart kallas du till ett förberedande samtal på dagvården, där du får mer information, och en rundvisning i lokalerna.

Behandlingen innehåller bland annat måltidstöd, social träning, matlagning, olika gruppbehandlingar, individuella samtal, familjesamtal, dietistrådgivning, fysioterapi och uppföljning av läkare. Fokus och innehåll i behandlingen skiljer sig åt i en del avseenden för yngre och äldre patienter.

Vårdtiden på enheten är ofta omkring 4-6 veckor för yngre patienter och 8-12 veckor för äldre patienter, men både vårdtidens längd och utformning planeras och utvärderas individuellt.

Efter avslutad behandling i dagvården, återgår du till fortsatt öppenvårdsbehandling hos din behandlare vid mottagningen.

Ätstörningsavdelning - slutenvård

Anorexi-Bulimi slutenvårdsavdelning på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Anorexi-Bulimi slutenvårdsavdelning på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Slutenvårdsavdelningen har åtta platser för heldygnsvård, för patienter 16-25 år. Hit kommer du oftast med remiss från en ätstörningsmottagning i Göteborg eller övriga Västra Götalandsregionen.

Innan en vistelse hos oss kallas du till ett första bedömningsbesök där du också får information om vården och en rundtur i lokalerna. Innan inskrivning får du komma till ett förberedande samtal där vi kan svara på frågor och ge mer information, och även lära känna dig bättre. Din vistelse hos oss inleds med ett inskrivningssamtal den dagen du kommer.

Behandlingen i slutenvården innehåller bland annat måltidsstöd, social träning, matlagning, olika gruppbehandlingar, individuella samtal, familjesamtal, dietistrådgivning, fysioterapi och uppföljning av läkare.

Under behandlingen på slutenvårdsavdelningen arbetar du dig stegvis genom olika faser, där du inledningsvis erbjuds mycket stöd och sedan successivt tar ökande eget ansvar.

Vårdtiden på enheten är ofta omkring 12 veckor, men vårdtidens längd och utformning planeras och utvärderas individuellt. Under behandlingen har du hemträningar i ökande omfattning under helgerna, för att överföra det du lärt till din egen hemsituation.

Efter avslutad behandling i slutenvården återgår du till fortsatt kontakt med din behandlare, eventuellt med förstärkning i form av dagvård, vid den behandlingsenhet du kommer ifrån. Vi eftersträvar under hela processen ett nära samarbete med din mottagning, för att säkra en god planering av din vård. 

Här kan du läsa mer inför din vistelse:

Ätstörningsavdelning barn och unga vuxna - slutenvård

Här kan du få mer information:

Ätstörningar på 1177

Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar

Tjejzonen - Ätstörningszonen

Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS)

Vid ditt besök hos oss

När du kommer till sjukhuset anmäler du ditt besök vid informationsdisken i entrén. Du kan också checka in själv, digitalt, på din telefon. Koden för självincheckning står i din kallelse som skickades hem till dig. För självincheckning behöver du ha ett svenskt personnummer och vara folkbokförd i Sverige.

Med självincheckning kan du checka in innan besökstiden börjat. Om du är sen till ditt bokade besök måste du anmäla dig personligen vid informationsdisken.  

Självincheckning – Checka in dig inför ditt besök

Så checkar du in själv

Vi som arbetar här

Teamet på dagvårdsavdelningen består av arbetsterapeuter, sjukskötare och skötare. På slutenvårdsavdelningen finns olika yrkeskategorier som till exempel sjuksköterska, skötare och kock. Båda avdelningar har ett nära samarbete med läkare, sjukgymnast dietist och psykolog, samt med patienternas behandlare vid mottagningen, psykologer och socionomer. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar har vi ibland läkare och sjuksköterskor från andra mottagningar och avdelningar. 
Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Utvärdering och kvalitet

Slutenvårdsavdelningen och dagvårdsavdelningen riktar mycket fokus mot utvärdering och kvalitetssäkring av vården. För närvarande pågår ett utvärderingsprojekt baserat på självskattningar vid in- och utskrivning och vid uppföljning 3 månader efter utskrivning.

All ätstörningsbehandling som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset ingår även sedan 2014 i projektet Värdebaserad Vård, vilket innebär ett kontinuerligt arbete med att utvärdera och förbättra vården med utgångspunkt i din upplevelse som patient.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt. 

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till bup.anorexibulimi.su@vgregion.se eller ansvariga för avdelningen.

Ansvariga för avdelningen

Digitalt vårdmöte

Vår mottagning erbjuder digitala vårdmöten. På det viset kan du träffa din vårdkontakt i ett videomöte – via mobil, surfplatta eller dator.

Ett digitalt vårdmöte bokas av mottagningen, som också skickar en kallelse till dig med länk inför ditt videomöte.

Läs mer om digitala vårdmöten

Anne-Line Solberg

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Sara Sebök Ezzati

Överläkare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Medicinskt ansvarig, överläkare

Senast uppdaterad: 2021-07-07 10:43