Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Ätstörningscentrum barn och unga vuxna mottagning

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

måndag - fredag
7:45 - 8:15
måndag - fredag
13:00 - 14:30

Växeltelefon

Öppettider

måndag - torsdag
8:00 - 16:45
fredag
8:00 - 14:30

Besöksadress

Vitaminvägen 17
416 50 Göteborg

Digitalt vårdmöte

Vår mottagning erbjuder digitala vårdmöten. På det viset kan du träffa din vårdkontakt i ett videomöte – via mobil, surfplatta eller dator.

Ett digitalt vårdmöte bokas av mottagningen, som också skickar en kallelse till dig med länk inför ditt videomöte.

Läs mer om digitala vårdmöten

Vi utreder och behandlar dig som är yngre än 25 år och har en allvarlig ätstörning. 

Söka vård hos oss

Du söker vård på Ätstörningscentrum barn och unga vuxna mottagning via remiss från vårdcentral eller annan vårdenhet. Du kan också söka via egenremiss. Du som är under 18 år fyller i egenremiss för ätstörningsproblematik som finns på En väg in - barn och unga med psykisk ohälsa, Göteborg - 1177. Du som är 18–25 år fyller i egenremissen som finns på Ätstörningscentrum barn och unga vuxna mottagning, Göteborg - 1177.

För dig som är 16–25 år som bedöms behöva mer stöd än öppenvårdskontakt kan erbjuda, finns möjligheten att remitteras till Ätstörningscentrum barn och unga vuxna avdelning.

Om du är 25 år eller äldre hänvisar vi dig till Ätstörningsmottagning Högsbo.

Vid ditt besök hos oss

Ditt första besök hos oss är ett bedömningsbesök inför eventuell fortsatt behandling. Bedömningssamtalet syftar till att göra en bedömning av hur ätstörningen och din livssituation ser ut, och undersöka ditt psykiska och somatiska tillstånd. Vi informerar om ätstörningar, våra behandlingar samt svarar på frågor. På mottagningens remisskonferens veckan efter bedömningen beslutar vi om vi kan erbjuda behandling och du sätts upp på vår väntelista.

Alla behandlingar hos oss inleds med psykopedagogisk information om sjukdomstillståndet, och med att vi undersöker vilka svårigheter och behov just du och din familj har. Själva behandlingsformen kan dock skilja sig något beroende på din ålder.

För unga patienter och deras föräldrar erbjuds familjebaserad behandling. Denna inleds med att man tillsammans med psykiatrisjuksköterskor konkret arbetar utifrån ätstörningssymtomen. Efter denna första behandlingsinsats kommer du och dina föräldrar ofta fortsätta med familjesamtal hos två av mottagningens behandlare. Dina föräldrar kan även erbjudas deltagande i anhöriggrupp.

För patienter över 18 erbjuds individuell psykoterapi, men även här uppmanar vi dig att involvera föräldrar eller andra närstående. Den individuella behandlingen sker oftast i form av KBT, kognitiv beteendeterapi. I perioder kan mottagningen även erbjuda olika gruppbehandlingar samt information i grupp till närstående.

Att ha en ätstörning innebär oftast att du har en rädsla för och en ambivalent inställning till förändring. Med bakgrund i detta pågår i alla våra behandlingar ett ständigt motivationsarbete, och vi riktar även mycket fokus på ångesthantering.

Enheten bistår vid behov med medicinsk kontroll, medicinering, dietistrådgivning samt kontakt med fysioterapeut och arbetsterapeut.

En behandling hos oss avslutas när ätstörningssymptomen klingat av, och din vardag börjat normaliseras. Kanske avslutar du din behandling för att du inte för närvarande känner dig tillräckligt motiverad. Det kan också vara så att du bedöms behöva mer stöd, och remitteras vidare till annan behandlingsform, som till exempel dagvård eller slutenvård.

Här kan du få mer information:

Ätstörningar på 1177

Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar

Tjejzonen - Ätstörningszonen

Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS)

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns psykologer, socionomer, sjuksköterska, läkare, dietist och sekreterare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt. 

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för mottagningen

Digitalt vårdmöte

Vår mottagning erbjuder digitala vårdmöten. På det viset kan du träffa din vårdkontakt i ett videomöte – via mobil, surfplatta eller dator.

Ett digitalt vårdmöte bokas av mottagningen, som också skickar en kallelse till dig med länk inför ditt videomöte.

Läs mer om digitala vårdmöten

Anne-Line Solberg

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Helén Axelsson Salo

Vårdenhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-03-16 08:22