Barnneuropsykiatri - BNK

Om du ska till BNK Öckerö ringer du: 031 - 342 5915 ons + tors

Tyvärr är väntetiden för att komma till BNK lång. Om du behöver hjälp under väntetiden vänder du dig i första hand till den mottagning där remissen till BNK skrevs. Om problemen blir så stora att du behöver omedelbar hjälp kan du vända dig till akutmottagning inom BUP eller Barnmedicinsk verksamhet, barnavårdscentral eller elevhälsan.

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån 08:00 - 12:00
mån 13:00 - 15:00
tis 08:00 - 11:00
ons - fre 08:00 - 12:00
ons - fre 13:00 - 15:00

Otterhällegatan 12 A

Även ingång från Kungsgatan 12

plan 4

411 18 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Otterhällegatan 12 A. Även ingång Kungsgatan 12, plan 4.

BNK är en specialiserad verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar upp till 18 år med omfattande neuropsykiatriska utvecklingsavvikelser och funktionsnedsättningar. Du kan till exempel ha problem i kontakten med andra barn och vuxna, försenad utveckling av språk och inlärningsförmåga, problem med koncentration, rastlöshet, impulskontroll och humörreglering. Vi tar emot barn och ungdomar från hela landet. Vi genomför komplexa tvärprofessionella teamutredningar och psykopedagogiska behandlingsinsatser. Forskning och utveckling av utredning och behandling är en del av verksamheten.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran. För att komma till utredning på BNK bör du ha varit i kontakt med en barnpsykiatrisk eller barnmedicinsk mottagning, barnavårdscentral eller elevhälsan.

Blankett för egen vårdbegäran

Om du inte tidigare gjort en utredning hos oss och är över 18 år hänvisar vi dig till närmaste vuxenpsykiatriska mottagning. 

Övergripande riktlinjer inför remiss till BNK.pdf

Vad kan du göra under väntetiden?

Tyvärr är väntetiden för att komma till BNK lång. Om du behöver hjälp under väntetiden vänder du dig i första hand till den mottagning där remissen till BNK skrevs. Om problemen blir så stora att du behöver omedelbar hjälp kan du vända dig till akutmottagning inom BUP eller Barnmedicinsk verksamhet, barnavårdscentral eller elevhälsan.

Kontakta oss

Sekreterare
Till vår sekreterare ringer du om du vill göra ombokningar/avbokningar, journalbeställning samt komma i kontakt med behandlare.

Telefon: 031-342 59 50
Telefontid: Måndag 8-12 och13-15. Tisdag 8-11. Onsdag – fredag 8-12 och 13-15.

Sjuksköterska 
Till våra sjuksköterskor ringer du om du behöver rådgivning, har medicinska frågor eller frågor om recept och intyg.

Telefon: 0722 – 178704
Telefontid: Måndag, onsdag – fredag  8-12 och 13-15. Tisdagar 8-11.

BNK Öckerö
Sjuksköterska
Telefon: 031 - 342 59 15 
Telefontid: Onsdag och torsdag 08:00 - 15:00

Adress:
BNK Öckerö
Sockenvägen 2
475 31  ÖCKERÖ  

Vid ditt besök hos oss

En utredning hos oss innebär du får komma på besök på vår mottagning ett antal gånger.

Inför det första besöket önskar vi att din förälder/föräldrar godkänner att vi kan ta del av kopior på journaler från dina tidigare kontakter med hälso- och sjukvård. Anledningen till detta är att vi till exempel behöver information om vilka tidigare utredningar du har gått igenom. Om det finns ett behov kan vi också besöka din skola med godkännande från dina föräldrar.

Checklista inför ditt besök:

  • Besöken är kostnadsfria.
  • De flesta besök tar mellan 60 och 90 minuter.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel specialpedagog, sjuksköterska, läkare, logoped, kurator, sekreterare och psykolog.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Sophie Lindgren
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Sophie Lindgren
E-post: E-postadress