Barnneuropsykiatri - BNK

Barnneuropsykiatrisk mottagning Öckerö
Björnhuvudsvägen 54
475 31 ÖCKERÖ
Tel: 031 - 342 5915
Telefontid:
Endast Onsdag och torsdag 8-15

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - fre 08:00 - 12:00
mån - fre 13:00 - 15:00

Otterhällegatan 12 A

Även ingång från Kungsgatan 12

plan 4

411 18 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Otterhällegatan 12 A. Även ingång Kungsgatan 12, plan 4.

Vi är en specialiserad mottagning som tar emot dig under 18 år med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Du kan till exempel ha problem i kontakten med andra barn och vuxna, försenad utveckling av språk och inlärningsförmåga eller koncentrations- och uppmärksamhetsproblem. Vi tar emot barn och ungdomar från hela landet.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Blankett för egen vårdbegäran

De flesta barn som kommer hit har redan varit i kontakt med en barnpsykiatrisk eller barnmedicinsk mottagning. 

Om du inte tidigare gjort en utredning hos oss och är över 18 år hänvisar vi dig till vår mottagning för vuxna.

Kontakta oss

Sekreterare
Till vår sekreterare ringer du om du vill göra ombokningar/avbokningar, journalbeställning samt komma i kontakt med behandlare.

Telefon: 031-342 59 50
Telefontider: Måndag till fredag 8 - 12, 13 - 15

Sjuksköterska 
Till våra sjuksköterskor ringer du om du har medicinfrågor eller frågor om recept och intyg.

Telefon: 031-342 59 67
Telefontider: Måndag till onsdag samt fredag: 8 – 16  Torsdag: 8 -11          

Telefon: 031-342 59 45 
Telefontider: Måndag till torsdag: 8 - 12 Fredag jämna veckor: 8 - 12      

Telefon:  031-342 59 65
Telefontider: Onsdag till fredag 8 - 15 

Vid ditt besök hos oss

En utredning hos oss innebär du får komma på besök på vår mottagning ett antal gånger.

Inför det första besöket önskar vi att din förälder/föräldrar godkänner att vi kan ta del av kopior på journaler från dina tidigare kontakter med hälso- och sjukvård. Anledningen till detta är att vi till exempel behöver information om vilka tidigare utredningar du har gått igenom. Om det finns ett behov kan vi också besöka din skola med godkännande från dina föräldrar.

Checklista inför ditt besök:

  • Besöken är kostnadsfria.
  • De flesta besök tar mellan 60 och 90 minuter.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel specialpedagog, sjuksköterska, läkare, logoped, kurator, sekreterare och psykolog.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Sophie Lindgren
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter och klagomål

Ansvariga för mottagningen

Sophie Lindgren
E-post: E-postadress