Remisskriterier

Övergripande riktlinjer inför remiss till BNK       

När du remitterar barn och ungdomar till oss behöver vi ha en grundläggande medicinsk bedömning. I många fall (barn och ungdomar i skolåldern) behövs dessutom en grundläggande pedagogisk och psykologisk bedömning. För att komma till utredning på BNK bör patienterna således redan ha varit i kontakt med en barnpsykiatrisk eller barnmedicinsk mottagning, barnavårdscentral eller elevhälsan. Det är viktigt att familjen ser ett behov av utredning.

Riktlinjer inför remiss från Barnhälsovården

  • Misstanke om problematik inom ESSENCE hos barn upp till 6 år.
  • Problem som har funktionsnedsättande betydelse.
  • Innan remiss: Föräldrar ska förstå varför BNK bör utreda, och att en utredning innebär flera besök. Om föräldrarna har gemensam vårdnad ska båda föräldrarna vara informerade. Notera detta i remissen.   
  • Remissorsak ska vara bedömd av sjuksköterska ihop med läkare och ev. psykolog, och det ska framgå i remissen.
  • Medicinsk bedömning ska vara utförd och finnas beskriven i remis

Senast uppdaterad: 2018-05-15 08:57