BUP Barnhuset

Kontaktuppgifter

Gårdavägen 1

Plan 1

412 50 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Kollektivtrafik information: www.vasttrafik.se

Vi vänder oss till dig under 18 år som misstänks vara/har varit utsatt för sexuella övergrepp eller fysisk misshandel. Vi samarbetar med socialtjänst, polis, åklagare och sjukvård. 

Vid ditt besök hos oss

Checklista inför ditt besök:

  • Besöken är kostnadsfria.
  • De flesta besök tar mellan 60 och 90 minuter.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel psykolog och barnpsykiaterkonsult. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Malin Berglund, enhetschef
Telefon: Tel: 031-343 52 65, 0700-206631
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Malin Berglund, enhetschef
Telefon: Tel: 031-343 52 65, 0700-206631
E-post: E-postadress