BUP DBT-team

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - fre 08:00 - 16:45

Torpagatan 26

416 74 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Avfart Munkebäcksmotet från E20, sväng vänster in på Torpagatan vid Munkebäcks Torg, alt buss, linje 17, till hållplats Qvidingsgatan.

Söka vård hos oss

För att komma till BUPs DBT-team behöver du en remiss från din ordinarie BUP-mottagning. Mottagningen skickar remiss till DBT-teamet som gör en bedömning om dialektisk beteendeterapi (DBT) kan vara en lämplig behandling för dig.

Målgrupp

Till DBT-teamet kommer patienter mellan 14-18 år som har, eller har haft, ett upprepat självskadebeteende och flera symtom på emotionell instabilitet. Det kan handla om stora relationssvårigheter, kraftiga humörsvängningar och impulsivitet.  

Remissriktlinjer DBT.pdf

Vid ditt besök hos oss

Vid accepterad remiss kallas du och dina föräldrar till ett bedömningssamtal. Ni får då information om DBT, och vi som arbetar i teamet får veta lite mer om de problem du söker hjälp för.

Om vi i teamet bedömer är att DBT är en lämplig behandling och ni vill gå vidare påbörjas en orienteringsfas. Ni får då möjlighet till fördjupad information, introduceras till arbetssättet samt formulera mål för behandling. Först därefer tar behandlare, du som patient och föräldrar ställning till om behandlingen kan starta – i så fall skrivs ett kontrakt med dig som patient och föräldrarna.

DBT-behandlingen är en omfattande insats. För att på ett så effektivt sätt som möjligt möta problematiken och behov av förändring, innefattar behandlingen olika delar som löper parallellt:

  • Individualterapi 1-2 gånger per vecka
  • Färdighetsträning i grupp för ungdomar 1 tillfälle i veckan
  • Färdighetsträning i grupp för föräldrar/anhöriga 9 tillfällen
  • Föräldra- och Familjesamtal
  • Telefonsupport kvällar och helger 
  • Samverkan med berörda samarbetspartner så som skola, socialtjänst, boendepersonal med flera

Vi som arbetar här

På vår vår mottagning arbetar psykologer och socionomer. Samtliga erfarna behandlare med grundläggande psykoterpiutbildning (Steg 1) samt vidareutbidning inom DBT. Alla som arbetar här har tystnadsplikt.

Malin Berglund, Enhetschef
Suzanne Ågård, Verksamhetsöverläkare
Camilla Rajasalo, Socionom
Emma Müller, Leg psykolog
Mia Fernros, Leg psykolog
Maria Brun, Sekreterare 

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig en god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunker till:

Malin Berglund, enhetschef, 031-343 52 65 eller 0700-20 66 31. 

Ansvariga för mottagningen

Malin Berglund, Enhetschef
Telefon: 031-343 52 65 eller 0700-20 66 31.
Epost: E-postadress