Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

BUP DBT-team

Kontaktuppgifter

Telefontider

måndag - fredag 8:00 - 16:45

Växeltelefon

Öppettider

måndag - fredag 8:00 - 16:45

Besöksadress

Drottninggatan 16
411 14 Göteborg
Plan 3

Vägbeskrivning

Kollektivtrafik: Hållplats Domkyrkan. För vidare information: www.vasttrafik.se

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset BUP DBT-team
416 85 Göteborg

Söka vård hos oss

För att komma till BUPs DBT-team behöver du en remiss från din ordinarie BUP-mottagning. Mottagningen skickar remiss till DBT-teamet som gör en bedömning om dialektisk beteendeterapi (DBT) kan vara en lämplig behandling för dig.

Målgrupp

Till DBT-teamet kommer patienter mellan 14-18 år som har, eller har haft, ett upprepat självskadebeteende och flera symtom på emotionell instabilitet. Det kan handla om stora relationssvårigheter, kraftiga humörsvängningar och impulsivitet.  

Vid ditt besök hos oss

Vid accepterad remiss kallas du och dina föräldrar till ett bedömningssamtal. Ni får då information om DBT, och vi som arbetar i teamet får veta lite mer om de problem du söker hjälp för.

Om vi i teamet bedömer är att DBT är en lämplig behandling och ni vill gå vidare påbörjas en orienteringsfas. Ni får då möjlighet till fördjupad information, introduceras till arbetssättet samt formulera mål för behandling. Först därefer tar behandlare, du som patient och föräldrar ställning till om behandlingen kan starta – i så fall skrivs ett kontrakt med dig som patient och föräldrarna.

DBT-behandlingen är en omfattande insats. För att på ett så effektivt sätt som möjligt möta problematiken och behov av förändring, innefattar behandlingen olika delar som löper parallellt:

  • Individualterapi 1-2 gånger per vecka
  • Färdighetsträning i Multigrupp för ungdomar och föräldrar/anhöriga gemensamt vid 22 tillfällen
  • Föräldra- och Familjesamtal
  • Telefonsupport kvällar och helger 
  • Samverkan med berörda samarbetspartner så som skola, socialtjänst, boendepersonal med flera

Vi som arbetar här

På vår vår mottagning arbetar psykologer, socionom och arbetsterapeut. Samtliga erfarna behandlare med grundläggande psykoterpiutbildning (Steg 1) samt vidareutbidning inom DBT. Alla som arbetar här har tystnadsplikt.

Åsa Lidman, enhetschef
Suzanne Ågård, verksamhetsöverläkare
Emma Müller, leg psykolog
Mia Fernros, leg psykolog
Erik Wallentin, leg specialistpsykolog
Elin Almestrand Linné, leg psykolog
Malin Welin Kjellberg, leg arbetsterapeut

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt. 

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Ansvariga för mottagningen

Åsa Lidman, Enhetschef
Telefon: 031-343 91 20
E-post: asa.lidman@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2020-02-17 13:05