BUP korttidsvårdsavdelning Slottis

Kontaktuppgifter

Telefon

Växeltelefon

Öppettider

mån - sön dygnet runt

Besöksadress

Torpagatan 24
416 74 Göteborg

Vägbeskrivning

Avfart Munkebäcksmotet från E20, sväng vänster in på Torpagatan vid Munkebäcks Torg, alt buss, linje 17, till hållplats Qvidingsgatan.

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset BUP korttidsvårdsavdelning Slottis inkl skola
Torpagatan 24
416 74 Göteborg

Vi tar emot dig under 18 år med psykiatriska problem som kräver intensiva resurser. De vanligaste diagnoserna är ätstörning, autismspektrumtillstånd och ångesttillstånd.

Vid ditt besök hos oss

När du kommer till oss får du ett eget rum och information om hur vården kommer att läggas upp, hur det ser ut med mattider, sjukhusskola, permissioner, närståendes närvaro på avdelningen med mera. På helgerna är det vanligast att du är hemma på permission. 

Före din inläggning får du gärna komma på studiebesök hos oss. Detta gör att du i förväg kan bilda dig en uppfattning om avdelningen. 

När du ligger inne hos oss erbjuds du skolgång på Sjukhusskolan. 

Behandlingen och behandlingstiden är individuellt inriktad efter din diagnos och dina behov. Den kan pågå som längst i fyra månader. Tillsammans upprättar vi en vårdplan som vi utvärderar regelbundet med behandlingspersonal och läkare. 

Vi erbjuder utredning och/eller behandling med beteendeterapeutisk och kognitiv inriktning i en strukturerad vårdmiljö. Vi erbjuder föräldrastöd och psykopedagogiska insatser till närstående. Detta för att underlätta återgången till hemmet och stärka våra patienters förmåga att behålla sina färdigheter.

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns olika yrkeskategorier som till exempel skötare, sjuksköterska, läkare, psykolog och socionom. All behandlingspersonal är utbildade i dialektisk beteendeterapi. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt. 

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Ansvariga för mottagningen

Malin Berglund, vårdenhetschef
E-post: malin.k.berglund@vgregion.se 

Catharina Winge Westholm, vårdenhetsöverläkare
Telefon: 031-343 52 51
E-post: catharina.winge.westholm@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2018-05-15 11:07