BUP-mottagning Frölunda

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - fre 08:00 - 09:30
mån - fre 13:00 - 14:30

Frölunda Torg

OBS! Postadressen se nedan visa fler kontaktuppgifter

421 44 Västra Frölunda

VÄGBESKRIVNING

Frölunda Torg. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se

Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster för att:

Vi vänder oss till dig under 18 år med psykiska symtom och funktionsnedsättningar som exempelvis ångest, depression, impulsivitet och utagerande beteende, koncentrationssvårigheter, sociala samspelssvårigheter, tvångsmässiga beteenden och ätstörningar. 

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Blankett för egen vårdbegäran

Vid akuta barnpsykiatriska tillstånd jourtid (kvällar, nätter och helger) hänvisar vi dig till Akutavdelning barn- och ungdomspsykiatri

Telefontid till sekreterare
Hit ringer du om du vill göra ombokningar/avbokningar samt komma i kontakt med behandlare.
Måndag-fredag 08.00-09.30 samt 13.00-14.30
Telefon: 031-342 54 51

Telefontid för akuta ärenden samt rådgivning och konsultation
Måndag-fredag 08.00-12.00 samt 13.00-16.30
Telefon: 031-342 54 55

Telefontid till sjuksköterska
Hit ringer du om du har medicinfrågor, recept och intyg

Måndag, tisdag, torsdag och fredag.  
Klockan 10.00 – 11.00  
Telefon: 031-342 54 49

Vid ditt besök hos oss

Vid ditt första besök hos oss går vi tillsammans igenom dina aktuella symtom, avvikande beteenden, allmänna utveckling och livssituation. Utifrån detta besök avgörs det hur man ska gå vidare i utredningen och eventuell behandling.

Checklista inför ditt besök:

  • Anmäl ditt besök i receptionen.
  • Besöken är kostnadsfria.
  • De flesta besök tar mellan 60 och 90 minuter.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel sjuksköterska, socionom, psykolog och läkare. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Teres Lundin, enhetschef
Telefon: 031-342 54 53
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Teres Lundin, enhetschef
Telefon: 031-342 54 53
E-post: E-postadress