BUP-mottagning Gamlestaden

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - fre 08:00 - 11:00

Gamlestadsvägen 2-4

Plan 3

HUS B2

415 02 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Spårvagn 4, 6, 8, 7, 9 eller 11. Hållplats Gamlestadstorget.

Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster för att:

Vi vänder oss till dig under 18 år med psykiska symtom och funktionsnedsättningar som exempelvis ångest, depression, impulsivitet och utagerande beteende, koncentrationssvårigheter, sociala samspelssvårigheter, tvångsmässiga beteenden och ätstörningar. 

Söka vård hos oss

Blankett för egen vårdbegäran

Vid akuta barnpsykiatriska tillstånd jourtid (kvällar, nätter och helger) hänvisar vi dig till Akutavdelning barn- och ungdomspsykiatri

Telefontid sekreterare

031 - 343 39 40
Hit ringer du om du har frågor om tidsbokning samt komma i kontakt med behandlare.

Vardagar 08.00-11.00

Telefontid för akuta ärendet samt rådgivning och konsultation

0700 - 82 37 49
Måndag - fredag 08.00-16.30

Telefontid sjuksköterska

0700 - 81 66 45
Hit ringer du om du har frågor angående medicin eller receptförnyelse.
Måndag, onsdag, torsdag, fredag 11.00-11.45.

Vid ditt besök hos oss

Vid ditt första besök hos oss går vi tillsammans igenom dina aktuella symtom, avvikande beteenden, allmänna utveckling och livssituation. Utifrån detta besök avgörs det hur man ska gå vidare i utredningen och eventuell behandling.

Checklista inför ditt besök:

  • Anmäl ditt besök i receptionen.
  • Besöken är kostnadsfria.
  • De flesta besök tar mellan 60 och 90 minuter.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel socionom, psykolog, psykiatrisjuksköterska, psykiatiker och läkare. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Anna Carlstrand, enhetschef
Telefon: 031 -  343 39 51
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Anna Carlstrand, enhetschef
Telefon: 031 -  343 39 51
E-post: E-postadress

Jon Bergmark, medicinskt ansvarig