BUP-mottagning Härryda

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
031-3439372 Jourhavande mån - fre 08:00 - 16:30
031-3439321 Sekr mån - tor 08:00 - 09:30
031-3439321 Sekreterare mån - fre 13:00 - 14:30
031-3432671 Ssk mån - tis 13:00 - 14:30
031-3432671 Ssk tor - fre 13:00 - 14:30

Ekdalavägen 2

Plan 1

Mölnlycke vårdcentral

435 30 Mölnlycke

VÄGBESKRIVNING

Buss 601, 604, 605, Grön Express eller Tåg till Mölnlycke centrum.

Vi vänder oss till dig under 18 år med psykiska symtom och funktionsnedsättningar som exempelvis ångest, depression, impulsivitet och utagerande beteende, koncentrationssvårigheter, sociala samspelssvårigheter, tvångsmässiga beteenden och ätstörningar. 

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Blankett för egen vårdbegäran

Vid akuta barnpsykiatriska tillstånd jourtid (kvällar, nätter och helger) hänvisar vi dig till Akutavdelning barn- och ungdomspsykiatri

Vid ditt besök hos oss

Vid ditt första besök hos oss går vi tillsammans igenom dina aktuella symtom, avvikande beteenden, allmänna utveckling och livssituation. Utifrån detta besök avgörs det hur man ska gå vidare i utredningen och eventuell behandling.

Checklista inför ditt besök:

  • Anmäl ditt besök i receptionen.
  • Besöken är kostnadsfria.
  • De flesta besök tar mellan 60 och 90 minuter.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel sjuksköterska, kurator, psykolog och läkare. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Annika Westlund, enhetschef
Telefon: 0768-36 69 50
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Annika Westlund, enhetschef
Telefon: 0768-36 69 50
E-post: E-postadress

Johanna Svedmyr, medicinskt ansvarig
E-post: E-postadress