BUP-mottagning Hisingen

Från och med 2018 har vi ändrade telefontider till vår sjukskötersketelefon. Telefonnummer: 031-342 03 68.
Måndag - Fredag kl. 08:00-09:30.

Sekreterartelefon
031-3420350 från 8.15-9.30
samt 13.15-14.30

Vid akuta ärenden.
Jourtelefon: 031-342 03 75
Måndag-fredag 08:00-16.30.

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - fre 08:15 - 09:30
mån - fre 13:15 - 14:30

Gamla Tuvevägen 15 B

Plan 2

417 05 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Mottagningen ligger på Gamla Tuvevägen 15 B. Gatan ligger parallellt med Gustav Dahlénsgatan. Vår ingång ligger mittemot Nordic Wellness lastbrygga.

Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster för att:

Vi vänder oss till dig under 18 år med psykiska symtom och funktionsnedsättningar som exempelvis ångest, depression, impulsivitet och utagerande beteende, koncentrationssvårigheter, sociala samspelssvårigheter, tvångsmässiga beteenden och ätstörningar. 

Söka vård hos oss

Blankett för egen vårdbegäran

Vid akuta barnpsykiatriska tillstånd jourtid (kvällar, nätter och helger) hänvisar vi dig till Akutavdelning barn- och ungdomspsykiatri

Telefontid till vårdadministratör
Hit ringer du om du vill lämna återbud/boka om din tid eller komma i kontakt med behandlare.

Tfn 031-342 03 50
Måndag – Fredag
08.15 – 09.45

Telefontid till psykiatrisjuksköterska
Hit ringer du om du har frågor kring medicin, recept eller intyg.

Tfn 031-342 03 68
Måndag - fredag 8.00-9.00

Telefontid till jouransvarig behandlare
Hit ringer du avseende akuta ärenden samt rådgivning och konsultation dagtid.

Tfn 031-342 03 75
Måndag – Fredag
08.00 – 16.30 

Vid ditt besök hos oss

Vid ditt första besök hos oss går vi tillsammans igenom dina aktuella symtom, avvikande beteenden, allmänna utveckling och livssituation. Utifrån detta besök avgörs det hur man ska gå vidare i utredningen och eventuell behandling.

Checklista inför ditt besök hos oss:

  • Anmäl ditt besök i receptionen.
  • Besöken är kostnadsfria.
  • De flesta besök tar ungefär 1 - 1,5 timma.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel sjuksköterska, socionom, psykolog, läkare och medicinska sekreterare. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Anneli Mutén, enhetschef
Telefon: 031-342 03 50 
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Anneli Mutén, enhetschef
Telefon: 031-342 03 50 
E-post: E-postadress

Angela Sämfjord, överläkare.
Telefon 031-3420350.
E-post: E-postadress