BUP-mottagning Krokslätt

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

mån - fre 8:00 - 9:30

Växeltelefon

Öppettider

mån - fre 8:00 - 16:30

Besöksadress

Fredåsgatan 13
431 67 Mölndal
Krokslätts vårdcentral
Reception Plan 2

Vägbeskrivning

Krokslätts vårdcentral, Krokslätts Torg vid Göteborgsvägen. Spårvagn 2 och 4, hållplats Krokslätts Torg. För vidare information, se: vasttrafik.se

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset BUP-mottagning Krokslätt
Fredåsgatan 13
431 67 Mölndal

Vi vänder oss till dig under 18 år med psykiska symtom och funktionsnedsättningar som exempelvis ångest, depression, impulsivitet och utagerande beteende, koncentrationssvårigheter, sociala samspelssvårigheter, tvångsmässiga beteenden och ätstörningar.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Vid akuta barnpsykiatriska tillstånd jourtid (kvällar, nätter och helger) hänvisar vi dig till Akutavdelning barn- och ungdomspsykiatri. 

Telefontid till jouransvarig behandlare
Hit ringer du avseesnde akuta ärenden samt rådgivning och konsultation dagtid.

Telefon: 031-343 93 72
Måndag - fredag klockan 08.00 - 16.30

Telefontid till vårdadministratör
Hit ringer du och du vill lämna återbud/boka om din tid eller komma i kontakt med behandlare.

Telefon: 031-343 25 91
Måndag - fredag klockan 08.00 - 09.30

Telefontid till psykiatrisjuksköterska
Hit ringer du om du har frågor kring medicin, recept eller intyg.

Telefon: 031-343 26 71
Måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 13.00 - 14.30

Telefontid till sektionsledare
Hit ringer du och du har frågor angående utredning- samt behandlingskön.
OBS! Besvarar ej akuta ärenden, medicin- eller receptförnyelser.

Telefon: 0700-82 55 02
Tisdag klockan 15.00 - 16.00

Vi som arbetar här

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt. 

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Ansvariga för mottagningen

Annika Westlund, enhetschef
Telefon: 0768-36 69 50
E-post: annika.westlund@vgregion.se

Sara Lundqvist, medicinskt ansvarig
E-post: sara.lundqvist@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2018-09-27 09:37