BUP-mottagning Krokslätt

Tillfällig information BUP Krokslätt har öppet hela sommaren med begränsad verksamhet samlokaliserad på BUP Kungshöjd. Detta innebär att ni som besöker oss vecka 28-31 skall bege er till BUP Kungshöjd, om inget annat överenskommits.

OBS! Under veckorna 28 - 31 gäller följande telefontider och telefonnummer:
Tfn reception: 031-342 02 03, måndag-fredag kl 8:00 - 09:30

Tfn sjuksköterska: 031-342 02 13, måndag - fredag kl 11:00 - 12:00

Tfn jouren: 031-342 02 01, måndag - fredag kl 8:00 - 16:30

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

mån - fre 8:00 - 9:30
mån - fre 10:00 - 11:00

Växeltelefon

Öppettider

mån - fre 8:00 - 16:30

Besöksadress

Fredåsgatan 13
431 67 Mölndal
Krokslätts vårdcentral
Reception Plan 2

Vägbeskrivning

Krokslätts vårdcentral, Krokslätts Torg vid Göteborgsvägen. Spårvagn 2 och 4, hållplats Krokslätts Torg. För vidare information, se: vasttrafik.se

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset BUP-mottagning Krokslätt
Fredåsgatan 13
431 67 Mölndal

Vi vänder oss till dig under 18 år med psykiska symtom och funktionsnedsättningar som exempelvis ångest, depression, impulsivitet och utagerande beteende, koncentrationssvårigheter, sociala samspelssvårigheter, tvångsmässiga beteenden och ätstörningar.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Vid akuta barnpsykiatriska tillstånd jourtid (kvällar, nätter och helger) hänvisar vi dig till Akutavdelning barn- och ungdomspsykiatri. 

Vi som arbetar här

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt. 

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Ansvariga för mottagningen

Annika Westlund, enhetschef
Telefon: 0768-36 69 50
E-post: annika.westlund@vgregion.se

Sara Lundqvist, medicinskt ansvarig
E-post: sara.lundqvist@vgregion.se