BUP-Mottagning Öckerö

OBS! Telefontiden till sjuksköterska är ändrad 5, 8 och 9 januari till kl 8:00 - 9:30.

Fr o m måndagen 8 januari har vi ändrad telefontid till sekreterare.
Telefonnummer: 031-343 25 91
Måndag - fredag 8:00-11:00

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - fre 08:00 - 11:00

Sockenvägen 2, ingång B

Obs! Postgång till BUP Mölndal, Krokslätts vårdcentral, Box 2004

431 02 Mölndal

475 31 Öckerö

VÄGBESKRIVNING

Buss 290 till hållplats Öckerö hamn på Öckerö.

Vi vänder oss till dig under 18 år med psykiska symtom och funktionsnedsättningar som exempelvis ångest, depression, impulsivitet och utagerande beteende, koncentrationssvårigheter, sociala samspelssvårigheter, tvångsmässiga beteenden och ätstörningar. 

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Blankett för egen vårdbegäran

Vid akuta barnpsykiatriska tillstånd jourtid (kvällar, nätter och helger) hänvisar vi dig till Akutavdelning barn- och ungdomspsykiatri

Sekreterare
Hit ringer du om du har frågor om tidsbokning samt komma i kontakt med behandlare.
Telefon: 031 – 343 25 91, måndag – torsdag 08.00-09.30, måndag – fredag 13.00-14.30

Akuta ärenden samt rådgivning och konsultation
Telefon: 031 – 343 93 72, måndag – fredag 08.00-16.30

Sjuksköterska
Hit ringer du om du har frågor angående medicin eller receptförnyelse.
Telefon: 031- 343 26 71, måndag, tisdag, torsdag och fredag 13.00-14.30

Vid ditt besök hos oss

Vid ditt första besök hos oss går vi tillsammans igenom dina aktuella symtom, avvikande beteenden, allmänna utveckling och livssituation. Utifrån detta besök avgörs det hur man ska gå vidare i utredningen och eventuell behandling.

Checklista inför ditt besök:

  • Anmäl ditt besök i receptionen.
  • Besöken är kostnadsfria.
  • De flesta besök tar mellan 60 och 90 minuter.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel socionom och psykolog.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Annika Westlund, enhetschef
Telefon: 0768-36 69 50
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Annika Westlund, enhetschef
Telefon: 0768-36 69 50
E-post: E-postadress

Sara Lundqvist, medicinskt ansvarig
E-post: E-postadress