BUP-mottagning Partille

Tillfällig information OBS! Telefontiden till sjuksköterska är ändrad fr o m vecka 37.
Ny telefontid är:
Måndagar och onsdagar kl 11:00-11:45.

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

måndag - fredag 8:00 - 9:30

Växeltelefon

Öppettider

måndag - fredag 8:00 - 16:30

Besöksadress

Göteborgsvägen 84 B
433 63 Sävedalen
Plan 1

Vägbeskrivning

Buss 513 eller 504 till hållplats Allévägen, Sävedalen.

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhus BUP-mottagning Partille
Göteborgsvägen 84 B
433 63 Sävedalen

Vi vänder oss till dig under 18 år med psykiska symtom och funktionsnedsättningar som exempelvis ångest, depression, impulsivitet och utagerande beteende, koncentrationssvårigheter, sociala samspelssvårigheter, tvångsmässiga beteenden och ätstörningar. 

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Vid akuta barnpsykiatriska tillstånd jourtid (kvällar, nätter och helger) hänvisar vi dig till Akutavdelning barn- och ungdomspsykiatri. 

Telefontid till sekreterare
Hit ringer du om du har frågor om tidsbokning samt komma i kontakt med behandlare.
Telefon: 031–343 93 60. Telefontid måndag - fredag 08.00-09:30 

Telefontid för akuta ärenden samt rådgivning och konsultation
Telefon: 031 – 343 93 72, måndag – fredag 08.00-16.30

Telefontid sjuksköterska
Hit ringer du om du har frågor angående medicin eller receptförnyelse.
Observera att telefontiderna är ändrade under hösten/vintern 2018 på grund av sjukskrivning!
Telefon: 031- 343 93 68, måndag och onsdag 11:00 - 11:45.

Vid ditt besök hos oss

Vid ditt första besök hos oss går vi tillsammans igenom dina aktuella symtom, avvikande beteenden, allmänna utveckling och livssituation. Utifrån detta besök avgörs det hur man ska gå vidare i utredningen och eventuell behandling.

Checklista inför ditt besök

  • Anmäl ditt besök i receptionen.
  • Besöken är kostnadsfria.
  • De flesta besök tar mellan 60 och 90 minuter.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel sjuksköterska, kurator, psykolog och läkare. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt. 

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Ansvariga för mottagningen

Anna Hjalmers-Westerlund, enhetschef
Telefon: 0705-72 26 21
E-post: anna.hjalmers@vgregion.se

Georgia Peneti, medicinskt ansvarig
E-post: georgia.peneti@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2018-09-27 09:40