BUP Specialmottagning

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - tor 08:00 - 16:00
fre 08:00 - 15:00

Lindhultsgatan 23

Plan 2

416 74 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Avfart Munkebäcksmotet från E20, sväng vänster in på Torpagatan vid Munkebäcks Torg, alt buss, linje 17, till hållplats Bovallstrandsgatan.

Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster för att:

Vi utreder och behandlar dig som är yngre än 18 år med tvångssyndrom/OCD, bipolära tillstånd, psykotiska tillstånd eller selektiv mutism. Vi behandlar även svåra tics/Tourettes syndrom, dysmorfofobi och trichotillomani. 

Söka vård hos oss

När du söker vård på BUP Specialmottagning behöver du remiss från BUP-mottagning eller annan vårdgivare. Vid bipolära eller psykotiska tillstånd behöver du remiss från BUP-mottagning.

Vid ditt besök hos oss

Ditt första besök hos oss är ett bedömningsbesök inför eventuell fortsatt behandling.

Mottagningen erbjuder vård på öppenvårdsmottagning samt ger konsultation till andra vårdgivare. I vissa fall kan enstaka hembesök ingå i vården.

Mottagningen utvärderar och kvalitetssäkrar vården genom att delta i de nationella kvalitetsregistren BipoläR och PsykosR samt genom annan utvärdering och forskningsstudier.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns läkare, sjuksköterskor, psykologer, kurator behandlingsassistent och sekreterare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Tomas Hermander, enhetschef
Telefon: 031 - 343 54 34

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Tomas Hermander, enhetschef
Telefon: 031 - 343 54 34