Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

DART

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

måndag - fredag 8:00 - 16:30

Växeltelefon

Öppettider

måndag - fredag 8:00 - 16:30

Besöksadress

Kruthusgatan 17
411 04 Göteborg
Se även: http://www.dart-gbg.org

Vägbeskrivning

Kruthusgatan 17, baksidan av Centralstationen. Mellan Nils Ericssons-terminalen och Skansen Lejonet.

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset DART
Kruthusgatan 17
411 04 Göteborg

Vi vänder oss till dig med funktionsnedsättning som behöver kommunikationsstöd på specialistnivå. Vi är ett kommunikations- och dataresurscenter som arbetar med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), kommunikativa rättigheter och tillgänglighet för barn, ungdomar och vuxna.

Söka vård hos oss

Du kan söka till DART oavsett var i Sverige du bor. För att söka vård hos oss behöver du en remiss. En särskild anmälningsblankett ska fyllas i av ansvarig personal, till exempel arbetsterapeut, logoped eller läkare. För Habilitering och Hälsa i Västra Götalandsregionen gäller en särskild blankett.

Insatsen är kostnadsfri för barn under 18 år i Västra Götalandsregionen. Om du är vuxen och remitteras från en verksamhet inom Västra Götalandsregionen betalar de fullt timpris enligt gällande taxa för dig. Vi gör en uppskattning av hur många timmar insatsen kommer att ta. Barn och vuxna utanför Västra Götalandsregionen kan remitteras från andra verksamheter och regioner i Sverige via specialistvårdsremiss.

När vi har fått anmälan kallar vi till ett första besök med inremitterande inom sex veckor. 

Vid ditt besök hos oss

Ring på klockan vid entrén för att bli insläppt. 

En utredning på DART börjar alltid med ett remissmöte. Där bestämmer vi tillsammans om vi ska arbeta med handledning eller gemensam problemlösning.

Handledning innebär att de som arbetar med dig kommer till oss och får stöd för hur de ska arbeta på hemmaplan. 

Gemensam problemlösning innebär att du tillsammans med personer som är viktiga för dig deltar i arbetet hos oss. Vi börjar med ett planeringsmöte. Beroende på vad du behöver kan vi hjälpa till med att prova ut eller komma igång med olika kommunikationsstöd, och utbilda de personer runt dig som behöver ha god kunskap om din kommunikation. DARTs insatser rör nästan alltid både låg- och högteknologisk kommunikation och vi arbetar både direkt med olika programvaror och med metoder för att få kommunikationen att fungera bra. 

Vi bedriver forskning och utveckling inom områdena interaktion och kommunikationsnedsättning. Vi har särskild kompetens när det gäller teknologi för personer med kommunikativ funktionsnedsättning, ögonstyrning, läsbarhet och tillgänglig information. Vi har också särskild kompetens när det gäller kommunikationssvårigheter och tidig intervention och forskar även om kommunikation hos äldre som har progredierande neurologiska sjukdomar och förvärvade hjärnskador.

Vi erbjuder olika utbildningar om kommunikationsstöd, föräldrakurser och tematräffar. Vi lägger stor vikt vid att all information ska vara tillgänglig och begriplig för alla. Därför använder vi mycket bilder i vår verksamhet.

Här kan du få mer information:

Lättläst information inför ditt besök hos oss

DART:s externa webbplats

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som logoped, arbetsterapeut, pedagog, datalingvist, tekniker och administrativ koordinator.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt. 

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Ansvariga för mottagningen

Agneta Berntsson, enhetschef
Telefon: 031 - 342 61 84
E-post: agneta.berntsson@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2019-09-05 16:37