Flyktingbarnteam

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - fre 08:00 - 09:30

Gamlestadsvägen 2-4

Plan 3

HUS B2

415 02 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Spårvagn 4, 6, 8, 7, 9 eller 11. Hållplats Gamlestadstorget.

Vi vänder oss till dig under 18 år som har fysiska och psykiska symtom som kan ha koppling till migration och flyktingskap.

Söka vård hos oss

Flyktingbarnteamet är en resurs på specialistnivå. Hos oss arbetar barnläkare, specialistsjuksköterskor, psykologer, socionom och sekreterare.

Vi i Flyktingbarnteamet:

  • utgör en samlad barn- och ungdomsmedicinsk, samt barn-och ungdomspsykiatrisk kompetens
  • riktar oss till barn och ungdomar med en kombination av fysiska och psykiska symtom som kan ha kopplingar till migration och flyktingskap
  • erbjuder insatser för barnet, dess föräldrar och ibland hela familjen
  • har också till uppdrag att sprida kunskap om frågor rörande migration, flyktingskap och trauma

Vår verksamhet är en del av barn- och ungdomsverksamheterna på Angereds Närsjukhus och vi samarbetar med Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Gamlestaden (BUP). Våra lokaler ligger i Gamlestaden, på Gamlestadsvägen 2-4.

 

Läs mer om Flyktingbarnteamet här

 

Vi som arbetar här

Hos oss arbetar barnläkare, specialistsjuksköterskor, psykologer, socionom och sekreterare. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Anna Carlstrand, enhetschef
Telefon: 031 - 3433951
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Lorna Niklasson, vårdenhetschef, Specialistcentrum Barn och Unga Gamlestaden
Telefon: 031-3450888
E-post: E-postadress

Anna Carlstrand, enhetschef BUP Gamlestaden
Telefon: 031-3433951
E-post: E-postadress