Logopedimottagning barn och ungdom

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - fre 08:00 - 09:30
mån - fre 13:00 - 14:30

E-POST

E-postadress

Folkungagatan 16

Plan 4

411 02 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Spårvagnshållplats Ullevi Norra.

Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster för att:

Vi vänder oss till dig under 18 år med kommunikations-, språk- och talstörning eller ät- och sväljsvårigheter. Vi utreder också läs- och skrivsvårigheter.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Blankett för egen vårdbegäran

Vid ditt besök hos oss

Anmäl ditt besök i receptionen. Besöket är kostnadsfritt, men debitering sker vid uteblivet besök. Ett utredningsbesök tar cirka en timma.

Vår verksamhet bedrivs på flera platser. Huvudmottagningen ligger på Folkungagatan mitt i centrum. Barnlogopediska mottagningar finns också placerade vid barn- och ungdomsmedicinsk mottagning i Gamlestaden och Kungshöjd. På barnsjukhuset har vi en mottagning i anslutning till Barnneurologmottagningen, men logopederna gör också insatser för barn på andra avdelningar på sjukhuset. 

Logopeder ingår i sväljnings- och nutritionsteamet samt i epilepsiteamet på barnsjukhuset och finns också med i barnneuropsykiatriskt utredningsteam. Vi ger också logopedisk behandling på språkförskola för barn med särskilt stora svårigheter.

Checklista inför ditt besök:

  • På din kallelse framgår vilken mottagning du ska komma till.
  • Inför ett utredningsbesök får du hem ett frågeformulär om barnets utveckling och svårigheter. Fyll i detta och ta med vid besöket.
  • Kontakta oss innan besöket om ditt barn har ett annat modersmål än svenska. Vi kan då använda oss av tolk för att bedöma barnets förmåga både på modersmålet och svenska. Besöket tar då längre tid.

Här kan du få mer information:

Läs mer om barnlogopedi

Läs- och skrivsvårigheter - delregional överenskommelse

Här kan du få information på andra språk:

Arabiska
Engelska
Somaliska
Sorani
Svenska

Vi som arbetar här

Vi är logopeder specialiserade i exempelvis språkstörning, störning av oralmotorik, sväljsvårigheter och läs- och skrivsvårigheter. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det logopedstudenter hos oss. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt. 

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Agneta Berntsson, enhetschef
Telefon: 031 - 342 61 84
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Agneta Berntsson, enhetschef
Telefon: 031 - 342 61 84
E-post: E-postadress