Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Radiologi Fysiologi

På operationsavdelningen bedrivs anestesi-, uppvaknings- och operationssjukvård för i första hand barnkirurgiska patienter. På intensivvårdsavdelningen bedrivs all form av pediatrisk intensivvård, även innefattande intensivvård av barn i nyföddhetsperioden. På barnröntgen görs alla olika typer av röntgenundersökningar av skelett, lungor, mag-tarmkanal. Vi utför även ultraljud, datortomografi och magnetkamera av olika delar av kroppen. För att göra en undersökning behövs röntgenremiss. Före varje röntgenundersökning får barn, ungdomar och föräldrar information om hur undersökningen går till. Antingen kommer denna information per brev när patienten kallas eller så sker informationen precis före undersökningen. . På Barnfysiologen görs undersökningar av funktionen hos andningsorgan, hjärta, hjärna, urinvägar samt mag-tarmkanal. Dessutom tas bilder av organen med en s.k. gammakamera. Inom dessa områden bedriver vi också forsknings- och utvecklingsarbeten. För att göra en undersökning hos oss krävs en remiss från patientens läkare. Inför undersökningarna får barn, ungdomar och dess föräldrar information om hur undersökningen går till och dess förberedelser, oftast via en kallelse med informationen per brev eller i vissa fall muntligen.  Efter undersökningen tolkas resultatet och svaret skickas till den remitterande mottagningen/läkaren, som sedan informerar er.

Mottagningar

Avdelningar